Railway tracks

Utökad säkerhet- och vibrationsanalys för bergtunnel

På uppdrag av Implenia Sverige AB, har Efterklang gjort verifierande vibrationsmätningar i Åsatunneln i Kungsbacka kommun som underlag till en beräkningsmodell för att beräkna vibrationsspridning från järnvägstunnlar. Järnvägstunneln är en del av Västkustbanan som sträcker sig mellan Göteborg och Lund. Genom att utföra mätningar kan åtgärder optimeras för att skydda boende och verksamheter i omgivningen till framtida järnvägstunnlar.


Åsatunneln har spårgrundläggning med ballast och underballast. Ett flertal olika tågtyper trafikerar Västkustbanan och omfattar bland annat godståg, regionaltåg, Öresundståg och X2000. Efterklangs uppdrag pågick kontinuerligt under en månad, där nästan 3000 tågpassager registrerades. Vibrationsnivåer i tunnelvägg registrerades som smalbandsnivåer upp till 1kHz. En enorm datamängd har insamlats för möjliga framtida analyser.


Tillsammans med tidigare uppmätta överföringsfunktioner användes uppmätt källstyrka i Åsatunneln som indata för validering av en beräkningsmodell. Beräkningsmodellen används för att beräkna stomljudsnivåer från framtida järnvägstrafik i Varbergstunneln till omkringliggande bostäder.


Uppdraget genomfördes från november 2019 till januari 2020.

Vibrationsmätning Åsatunneln