Woman typing on a laptop

Vägar - E20 förbi Mariestad

Visualisering av vägsträckor, ett verktyg för kommunikation och samråd

E20 förbi Mariestad ska byggas ut till mötesfri väg med genomgående 2+2-körfält, mittseparerade med vägräcke. Hela sträckan är 17 km lång och av dessa planeras cirka 13 km trafikregleras som mötesfri motortrafikled och cirka 4 km som mötesfri landsväg.

Inom AFRYs uppdrag upprättande av vägplan och förfrågningsunderlag för E20 förbi Mariestad gjordes en visualisering av hur den planerade etappen mellan Hindsberg och Muggebo ska se ut när den är färdigbyggd.

Visualiseringen tydliggör vägens placering och utformning vilket underlättar vid kommunikation med allmänhet och verksamheter. På så vis kan missförstånd undvikas och därmed möjliggörs en smidigare samrådsprocess.

Kort fakta

Projekt: E20 förbi Mariestad

Placering: Västra Götalandsregionen

Kund: Trafikverket

Status: Byggnationen klart 2020

 

Kontakt

Magnus Dahlén
Sektionschef 222208
M: +46 722 20 99 60 | T: +46 10 505 06 24
Magnus.Dahlen@afry.com