Abstract outline of grey map with yellow detailing

Vanhakaupunkis vattenverk

Renovering av reningsanläggning i Vanhakaupunkis vattenverk

AFRY Ark Studio ansvarade för den arkitektoniska utformningen och huvudkonstruktionen av detta kulturhistoriskt betydelsefulla renoveringsprojekt  i Helsingfors.

Vanhakaupunki water purification plant
Vanhankaupungin vedenpuhdistuslaitoksen selkeytyslaitos
Vanhakaupunki water purification plant
Vanhakaupunki water purification plant
Vanhakaupunki water purification plant
Vanhakaupunki water purification plant
Vanhakaupunki water purification plant
Vanhakaupunki water purification plant
Vanhakaupunki water purification plant
Vanhakaupunki water purification plant
Vanhakaupunki water purification plant
Vanhakaupunki water purification plant
Vanhakaupunki water purification plant

Reningsanläggningen i Vanhakaupunkis vattenverk, som byggdes 1926 och 1939, ligger i en kulturmiljö med nationell betydelse i Helsingfors. Byggnaden är en av de mest karakteristiska i rött tegel i området Vanhakaupunki. Den ritades av Helsingfors stadsarkitekt Gunnar Taucher. Det är en av de äldsta byggnaderna för dricksvattenrening som fortfarande är i bruk i Finland.

Omsorgsfull renovering

Skadorna på fasader, tak och grund undersöktes och reparerades omsorgsfullt. Då byggnaden är skyddad utfördes projektering och byggnadsarbete i nära samarbete med Helsingfors stadsmuseum. Goda kunskaper om material och byggnadsteknik från den period då anläggningen uppfördes var nyckeln till framgång i projektet.

Renoveringen innebär att byggnaden kan användas för sitt ursprungliga ändamål i många år till.

Kontakta oss

Tuomas Tervonen - Director, Architecture, Vantaa, Finland

Tuomas Tervonen

Director, Architecture, Vantaa, Finland

Creative, human, technically oriented architect, manager and project management professional.

Kontakta Tuomas Tervonen

För säljrelaterade förfrågningar, fyll i detta formulär. För övriga frågor, besök våra kontors- och kontaktsidor.