Grön illustrution av en stad

Värdeprogram för storstadspaketet, Malmö - Utredning & process

Storstadspaketets satsningar bidrar till att utveckla Malmös infrastruktur och göra plats för människor, företag och ideella krafter

Visionen är att skapa en attraktiv, grön och myllrande stad – som är sammanhållen och jämlik, lätt att ta sig runt i och som är redo för framtiden.

AFRY har tillsammans med Malmö stad tagit fram värdeprogram för satsningarna inom storstadspaketet. Storstadspaketet ska bidra till att forma framtidens Malmö. Med kommande satsningar knyts Malmö ihop än mer med ny och utvecklad infrastruktur som förbättrar tillgängligheten och kapaciteten i transportsystemet och ger nya och utvecklade stråk för rörelse och vistelse.

 

röd illustration där det står företag

Fjorton nya cykelbanor, högre kapacitet och eldrift på åtta busslinjer och ny infrastruktur för Malmöpendeln ökar framkomligheten i, till och från Malmö. Det blir ännu enklare och smidigare att besöka, bo, jobba och ta sig runt i staden. I anslutning till den förbättrade kollektivtrafiken ska förutsättningar för 26 750 nya bostäder skapas genom förtätning och utveckling av nya livs- och boendemiljöer med plats för fler Malmöbor i ett växande Malmö.  

Blå illustration med texten jämlikhet i mitten

Med Storstadspaketet får Malmö och Malmöborna fler och nya positiva värden och kvaliteter. Visionen för arbetet är att skapa plats för människor, företag och ideella krafter i en attraktiv, grön och myllrande stad - en sammanhållen och jämlik stad som känns trygg och säker, är lätt att ta sig runt i och är redo för framtiden.

Orange illustration där det står myller i mitten av bilden

Kund: Malmö stad
Plats: Malmö
År: 2018-2019
AFRYs kompetenser: Landskap, trafik, samhällsplanering, gis-analytiker
Skeden: Utredning