Vatten

Verifiering av maskin- och rörvibrationer för strukturell integritet

Vattenrör

Efterklang hjälper Vatten och Miljö i Väst AB med verifiering av vibrationskrav för maskiner och rörsystem i syfte att säkerställa en 50-årig livslängd på Kvarnagårdens vattenverk i Varberg. Även en stillastående maskin kan på grund av vibrationer från andra pumpar och maskiner få slitage vilket innebär en minskad livslängd. Varberg, som är en expanderande kommun, har investerat i förbättrad vattenrening för att säkra både dricksvattensäkerhet och kvalitet.Produktionskapaciteten är ca 26 000 m³/dygn.


Kvarnagården vattenverk är utrustad med så kallat NOM ultrafilter, som renar vattnet. Membranfilter är ett sätt att komma åt ökande halter av ’Naturligt Organiskt Material’ (NOM) och ökande färgtal i inkommande råvatten. Förbättrad NOM-avskiljning sker genom direktfällning över membranen. Tekniken kräver att spolningar och backspolningar görs över membranen, vilket ger upphov till transienta vibrationslaster i rörsystemen. 


Uppdraget påbörjades i 2017 och är pågående.