Woman typing on a laptop

Visual City – visualiserad stadsplanering i St. Jörgens Park, Göteborg

När samhällen utvecklas är det många som ska vara med i processen och förmågan att visualisera utvecklingen blir allt viktigare. Ju tidigare i processen vi kan visa hur det kan komma att se ut när det är klart, ju smidigare går beslutsprocesserna. På AFRY är vi riktigt bra på att nyttja olika verktyg för att visualisera stadsplanering, från ett tidigt skede ända till färdig byggnation, något som tilltalade SKANSKA när detaljplaneprocessen för ett oexploaterat område i St. Jörgens Park, Göteborg.  

Med hjälp av moderna stadsbyggnadsverktyg hjälpte AFRY SKANSKA att genomföra detaljplaneprocessen på ett smidigt sätt. Kunden ville samordna olika byggnadsutformningar och nödvändiga utredningar i en visuellt tilltalande modell, för att identifiera det mest hållbara och, ur stadsbyggnadsperspektivet, funktionella resultatet. AFRY tog sig an uppgiften genom att arbeta med en Visual City-modell.

Visual City är ett arbetssätt där vi samordnar alla utredningar kring en gemensam 3D-modell. Arbetssättet innebär att många teknikområden deltar utifrån sin kompetens. I uppdraget ingick samordning av olika utredningar och visualisering av olika byggnadsutformningar i en City Engine-modell samt jämförelse och utvärdering av de olika förslagen ur ett stadsbyggnadsperspektiv. Arbetssättet innebar att det var tidseffektivt och enkelt att ta fram och att dela byggnadsmodeller i ett tidigt skisskede. 3D-modellen stöttade en pedagogisk och visuell tilltalande kommunikation med alla inblandade i detaljplaneprocessen.  

Kunden uppskattade att själv kunna testa och presentera olika förslag i en dynamisk webbmodell och kände sig trygg med att hitta en bra lösning på svårexploaterad mark med hjälp av våra experter inom samhällsplanering, miljö, buller och trafik. Detaljplanen är nu på samråd.  

För AFRY är det extra roligt att kunna stötta kunden från idé, genom planering och se potentialen att fortsätta in i projekteringsskedet: att följa en tidig 3D-modell från CityEngine hela vägen fram till goda bostäder.

 

FAKTA:

Kund: SKANSKA

Visual City för detaljplaneskede

Tid: 2019-pågående

St. Jörgens Visualisering
Visualisering av exploateringsområde St. Jörgens

Kontakt:

Hanna C Kaplan
Sektionschef Samhällsplanering
M: +46 70 228 09 48 | T: +46 10 505 52 58
hanna.kaplan@afry.com