Young businesswoman white helmet googles industrial environment

Hälsa och Säkerhet inom industrin

Säkerhet i all vår verksamhet

Säkerhet är en oerhört viktig del i verksamheter, inte minst för att uppnå hållbarhetsmål. Hållbara företag fokuserar på säkerhet och hälsa för sina viktigaste resurser - de anställda. Vårt globala expertnätverk i kombination med lokala HSE-experter har bästa möjliga förståelse för lokala förhållanden för att säkerställa den optimala lösningen för varje säkerhetsuppdrag hos våra kunder.

Vi erbjuder en enda kontakt för alla säkerhetstjänster, från revision till implementering inom industri-, energi- och infrastruktursektorer. Med våra hälso- och säkerhetstjänster hjälper vi våra kunder att maximera produktiviteten och skapa ett hållbart värde. Väl hanterade och implementerade hälso- och säkerhetsrutiner hjälper till att hantera risker och förhindra förluster, vilket möjliggör ett större utbud av affärsflexibilitet. Kunderna kommer också dra nytta av företagens höga sociala ansvarstagande.

Med hög kunskap och teknisk bakgrund förstår våra experter kundens processer och anläggningar. Med det som grund är vi en pålitlig partner för säkerhetsrelaterade tjänster. Kontakta våra experter för att ta reda på mer hur vi kan hjälpa dig att utnyttja värdet av säkerhet och optimera driftsäkerheten i ditt företag.

Vi tillhandahåller säkerhetstjänster inom ett stort antal olika områden, inklusive process-, kemikalie-, arbetsmiljö-, maskin-, bygg-, miljö-, anläggnings-,fastighets-, byggnads-, cyber-, järnvägs- och dammsäkerhet

Våra nyckelkompetenser:
 • Överensstämmelse och tillstånd
  (inkl. kemisk säkerhet, ATEX, maskinsäkerhet och tryckutrustning)

 • HSEQ- och säkerhetshantering
  (t.ex. HSEQ-ledningssystem, utbildningar och revisioner)

 • Projekt HSE-tjänster
  (t.ex. projektsäkerhetshantering, riskbedömningar, platssäkerhet och designgranskningar)

 • Riskanalyser
  (t.ex. HAZID, HAZOP, LOPA, EN ISO 12100, HEA och konsekvensanalyser)

Young businesswoman white helmet googles industrial environment

Läs mer om våra tjänster

Robert Lundwall - Business Segment Manager Local Project & Engineering North
Robert Lundwall
Business Segment Manager Local Project & Engineering North

Intresserad av vårt erbjudande? Kontakta oss!

Kontakta Robert Lundwall

För säljrelaterade förfrågningar, fyll i detta formulär. För övriga frågor, besök våra kontors- och kontaktsidor.

Du kanske också är intresserad av