Paper rolls

AFRY PaperLine

Stabil produktionslösning för massa- och pappersindustrin (MES)

AFRY PaperLine är ett produktionsstödsystem som har utvecklats för att övervinna de utmaningar som snabba förändringar medför, med funktioner som är enkla att utveckla och som ständigt ökar produktionseffektiviteten.

Produktinformation

Overview Arrow pointing right

Öka produktionseffektiviteten och spårbarheten

AFRY PaperLine är en MES-lösning (Manufacturing Execution System) avsedd för massa- och pappersindustrin. AFRY PaperLine är en av de modernaste och mest avancerade lösningarna på marknaden idag och kan användas tillsammans med andra system som ERP och PLC/DCS. Vår ambition med systemet är du ska få större möjligheter att öka produktionseffektiviteten med stöd av en struktur med hög spårbarhet.

Marknaden förändras snabbt nuförtiden och det kräver flexibla lösningar. AFRY PaperLine är ett produktionsstödsystem som har utvecklats för att övervinna de utmaningar som snabba förändringar medför, med funktioner som är enkla att utveckla och som ständigt ökar produktionseffektiviteten.

Paper rolls

Mervärde

AFRY PaperLine har utvecklats med utgångspunkt från AFRYs långa erfarenhet inom massa- och pappersindustrin. Den har utformats för att tillgodose fordringarna hos de komplexa och unika produktionsprocesserna med stöd av en djupgående förståelse för processtekniken och täcker hela produktionsprocessen. Den kopplar samman människor och teknik vilket skapar värdefull transparens mellan enheternas verksamhet, och mellan operatörerna - bland annat mobil arbetsstyrka och stöd för fjärrstyrda processer.

Fördelar och funktioner Arrow pointing right
AFRY PaperLine Illustration Swedish

Fördelar

 • Standardfunktioner eller skräddarsydda lösningar för din miljö
 • Fullständig spårbarhet, både när det gäller produkter och råvaror
 • Täcker hela produktionsprocessen från massa till färdiga kundleveranser
 • Integrerade anslutningsmöjligheter till andra affärssystem
 • (t.ex. ERP)
 • Realtidsinformation och tillgängliga data för korrekta beslut och proaktiva åtgärder
 • Medger mobil arbetsstyrka och stöd för fjärrprocesser
 • Kopplar samman människor och teknik vilket skapar värdefull transparens mellan enheternas verksamhet, och mellan operatörerna

Funktioner

 • Utveckling och underhåll på AFRY MES-systemplattform
 • Kontinuerlig utveckling för att utnyttja nya fördelar inom digitalisering och Industri 4.0-tänk
 • Ett modernt användargränssnitt som inspirerar användare att driva på effektiviteten

Urval av funktioner

 • Rullhantering
 • Produktionsorder
 • Instrumentpaneler och kommunikation
 • Produktionsöversikt, Produktionsplanering, trimning
 • optimering och inställningsoptimering
 • Automatisering av produktionssteg; Papper och kartong
 • maskinintegration och rullning och inslagning
 • Råvara/massa med automatiserad kontroll
 • Avancerad lageroptimering, grafisk och
 • geografisk lageröversikt och automatisk
 • packning och orderhantering
 • Larmhantering
 • Kvalitetsövervakning med spårbarhet
 • Ledande produktivitetsstöd med OEE för processindustri
 • Produktionsstöd:
 • OEE
  - Fabrikskommunikation
  - Rapportering och instrumentpaneler
Hur fungerar det? Arrow pointing right

Vår lösning

Med AFRY PaperLine får du standardiserade metoder och bästa praxis för en optimerad verksamhet. Systemet är skräddarsytt för att tillgodose kraven som just din miljö och verksamhet medför samt för att kunna integreras med andra system och datakällor. Det är ett användarvänligt system som underlättar användarnas dagliga arbete och förenklar informationssökningen genom systemens smarta spårbarhetsfunktioner. Allt för att öka produktionseffektiviteten.

Illustration of a pyramid for AFRY MES
Varför AFRY PaperLine? Arrow pointing right

Varför AFRY PaperLine?

AFRY är allmänt erkänt som en kvalificerad rådgivare inom processindustrin, där vi är marknadsledande inom massa och papper. Tack vare vår långa erfarenhet och våra expertkunskaper i kombination med djupgående processkunskaper och digitala lösningar, har vi unika erbjudanden som bidrar till kundernas framgångar.

AFRY PaperLine är i drift vid flera stora integrerade pappersbruk med komplexa slut- och efterbehandlingsprocesser, men installeras och körs också i mindre fabriker och förädlingsanläggningar med förenklade produktionsprocesser.

AFRY PaperLine utvecklas kontinuerligt i nära samarbete med ledande massa- och pappersindustriföretag i syfte att öka produktiviteten och konkurrenskraften.

 

AFRY PaperLine ger oss möjlighet att vara flexibla och ha kontroll över verksamheten på ett mycket transparent sätt.
Det är ett modernt system som underlättar det dagliga arbetet för användarna.

Fabrikschef

Ladda ned Arrow pointing right

AFRY PaperLine Produktblad (ENG)

Afry Paperline
David Andersson - Business Unit Manager Digitalisation
David Andersson
Business Unit Manager Digitalisation

Intresserad av vårt erbjudande? Kontakta oss!

Kontakta David Andersson

För säljrelaterade förfrågningar, fyll i detta formulär. För övriga frågor, besök våra kontors- och kontaktsidor.