people diskussing developing blueprint on table

Teknisk rådgivning för processindustrin

När djup kunskap behövs

Även om du kanske har många specialister inom ditt processteknikområde kan dessa specialister fortfarande vara för generella för att hantera ett projekt eller en fråga som kräver specifika färdigheter och kunskaper inom spjutspetstekniken. Det är här vårt tekniska konsultteam kan hjälpa dig.

Teknisk rådgivning samlar kompetensen från alla våra discipliner. Det omfattar processpecialister inom alla våra kärnsektorer, ingenjörer inom olika discipliner, projektledningsspecialister, hälsa-, säkerhets- och miljöspecialister, digitaliseringsspecialister samt andra specialister inom olika supportfunktioner. Det kan exempelvis vara expertutlåtanden eller andra utlåtanden, due diligences, riskbedömningar, optimeringsstudier, miljöpåverkan från CO2-utsläpp och vattenkonsumtion, samt konsulttjänster inom processäkerhet.

Ett syfte med tekniska konsulttjänster är att utveckla processernas kvalitet och förbättra konkurrenskraft genom att beakta produktionseffektivitet, kvalitet, miljö, säkerhet och ekonomi.

Ulf Strenger - Head of Competence Line Pulp & Paper Sweden
Ulf Strenger
Department Manager Process Technology and Engineering

Intresserad av vårt erbjudande? Kontakta oss!

Kontakta Ulf Strenger

För säljrelaterade förfrågningar, fyll i detta formulär. För övriga frågor, besök våra kontors- och kontaktsidor.

Du kanske också är intresserad av