Therese Tillander Hero Image

Therese Tillander

”Att jobba tillsammans i grupp har alltid präglat mig och är en stor drivkraft i mitt ledarskap”

”Jag kommer aldrig att jobba inom industrin” tänkte Therese Tillander i unga år, då hon kände doften av sulfit från fabriken som var belägen endast ett stenkast från hennes hem i norra Sverige. Idag befinner hos sig mitt i omställningen till en mer grön industri i sin roll som ansvarig för Process Technology Chemicals hos AFRY och uppskattar möjligheten att få göra skillnad – både för en mer hållbar framtid, men även i sin roll som chef. Kraften i vad man kan åstadkomma tillsammans i grupp har nämligen alltid varit den främsta drivkraften för Therese.

Therese Tillander Section Manager

”Jag är yngst i en syskonskara om fem, vilket gjorde att jag sällan eller aldrig var ensam under min uppväxt utan alltid omgiven av en gemenskap, kanske är det en av orsakerna till att jag omedvetet sökt mig till platser och intressen som bygger på vad man kan göra tillsammans”, säger Therese fundersamt.

Therese berättar om hur hennes val påverkat hennes väg framåt. Hur hon som framgångsrik fotbollstjej valde att dagspendla 22 mil t/r under tiden då hon studerade till civilingenjör för att hennes hjärta för fotbollsklubben och laget var så starkt att hon inte ville byta, detta trots intressanta anbud från andra klubbar. Samma visa gällde när jobb tog vid på en sulfatfabrik direkt efter avslutat exjobb hos samma bolag – återigen valde hon att pendla för att hålla kvar vid sin fotbollsklubb. Gruppen var som bränsle, ingen träning skulle missas. På grund av en skada fick hon samtidigt lov att ändra spelplan, all energi riktades istället mot jobbet och industrin blev trots allt framtidens arbetsplats för Therese.

”Utan att jag haft en medveten plan så har jag på något vis tagit mig framåt, men med målet att vara i ett sammanhang där jag har frihet att växa, berättar Therese.

Noggranna val

I de val Therese haft inom arbetslivet har hon alltid varit noga med var hon hamnat sett till chefskap, samhörighet och utvecklingsmöjligheter.

”Vill du utvecklas så finns möjligheterna. Det kan innebära mycket ansvar, vilket stundvis kan upplevas krävande stundvis men samtidigt ges även utrymme att forma något själv. Det var en av anledningarna till att jag själv lockades till AFRY som jag nu också anammar i mitt ledarskap”, berättar Therese och fortsätter:

”Det är också oerhört stimulerande att vi inte är branschbundna, det vill säga att vi får möjlighet att bidra med vår kompetens till flera olika branscher. Det driver utvecklingen för våra projekt men även på det personliga planet”.

Central roll för framtiden

Therese konstaterar att med den expertis som AFRY har inom processindustri, så får de verkligen vara med där det händer. Genom att koppla samman olika kompetenser och specialistkunskap, kan de verkligen göra skillnad och skapa hållbara lösningar för framtiden.

”Med de specialister vi har inom både kemi, samt papper och massa, så kan vi bidra till våra kunders utmaningar på ett fascinerande sätt. Vi har kunskapen om alla processtegen och förstår sammanhanget. Att vara med på den här resan ser jag som en förmån”, säger Therese och berättar om hur hon och hennes team är involverade i flertalet intressanta projekt som i många fall handlar om att förädla biprodukter, exempelvis produktion av drivmedel baserat på vegetabiliska oljor och harts från skogen eller /fyll på ändra.

Del i globalt nätverk inom Hålllbarhet

För de företag som vill vara en del i framtiden är hållbarhet en självklar del. Som konsultbolag är därmed hållbarhetsarbetet inom AFRY A och O. Therese är själv involverad i en grupp i Sverige och internationellt inom området. Samtidigt ser hon även vikten av att jobba aktivt med dessa frågor för att locka nästa generation att välja AFRY som arbetsgivare.

”Det är märkbart att nästa generation har koll på hållbarhet på ett naturligt sätt, vilket gör att det höjer kraven på oss som arbetsgivare. Vi måste hänga med, något jag upplever att vi gör som bolag. Personligen känner jag ett stort engagemang i frågorna, vilket jag hoppas även speglar av sig till min omgivning”, menar Therese och säger avslutningsvis:

”Driv och engagemang tror jag måste komma från ditt inre. Oavsett om du är chef eller inte så rinner det vidare till din omgivning och gruppen blir starkare. Detsamma gäller när du ska välja arbetsgivare, det är viktigt att du känner för företaget i hjärtat och i ett stort bolag som AFRY betyder det att den tjänst som först intresserar behöver inte ha fullt fokus. Vi är ett modernt företag där det händer, vill du finns utvecklingsmöjligheter samtidigt som du är omgiven av många kompetenta medspelare där vi ser olika styrkor hos varandra och tar hjälp av varandra. Dynamiska grupper driver utvecklingen framåt”!

Så talar en sann lagspelare - Therese Tillander, en tjej som ser laget framför jaget. Ränderna går aldrig ur. Teamwork sitter i ryggmärgen från tidig ålder.

Therese Tillander employee
Team work

Möt fler av våra anställda

Woman scrolling in her phone in front of a computer at a café

Intresserad av att jobba hos oss?