holding and checking ipad tablet

Ackrediterade tjänster

Ackrediterad verksamhet Arrow pointing right

Oberoende, opartiskhet och integritet avseende ackrediterad verksamhet

AFRY erbjuder ackrediterade tjänster inom mekanisk provning, oförstörande provning, samt svetsarprövning. Dessa tjänster hittar ni vid AFRY´s Test & Qualification Center i Borlänge.

Inom ÅF-Industry AB (AFRY) bedriver affärsområdet AFRY Test & Qualification Center ackrediterad verksamhet som oberoende och opartiskt utför tjänster inom både provning och certifiering knutna till särskilda regelverk och standarder.

Inom provningsverksamheten vid Test Center bedrivs både ackrediterad som ej ackrediterad provning. Oavsett vilket utförs tjänsterna opartiskt och oberoende enligt gällande krav i ISO 17025 och interna policys.

Certifieringsverksamheten vid Qualification Center tar oberoende och opartiska beslut gällande certifiering av svetsare och följer krav enligt ISO 17024 och interna policys. Tillvägagångssättet kan man läsa mer om på https://afry.weldward.com.

Verksamheternas oberoende och opartiskhet riskbedöms och följs upp kontinuerligt. Certifieringsverksamheten utvärderas även kontinuerligt av styrande nämnd med externa ledamöter i majoritet.

 

AFRYs Test Center Arrow pointing right

Ackrediterad av SWEDAC

AFRYs provningslaboratorium, Test Center, är ackrediterat av SWEDAC enligt kraven i ISO/IEC 17025:2018 och SWEDAC:s föreskrifter.

Vår verksamhet (ÅF-Industry AB) är ett oberoende och opartiskt testlabb som gärna hjälper dig med provning- och verifieringstjänster inom flera olika områden.

AFRY utför ackrediterad provning inom följande områden och standarder:

Mekanisk provning

 • Utmattningsprovning av komponenter (egen metod)
 • SS-EN ISO 5173:2010 Mekanisk provning av svetsar i metalliska material – Bockprov
 • SS-EN ISO 9017:2018 Mekanisk provning av svetsar i metalliska material – Brytprovning
 • SS-EN ISO 9015-1:2011 Mekanisk provning av svetsar i metalliska material - Hårdhetsprovning - Del 1: Hårdhetsprovning på bågsvetsförband
 • SS-EN ISO 6507-1:2018 Metalliska material - Hårdhetsprovning enligt Vickers - Del 1: Provningsmetod
 • TDOK 2014:0587 version 2.0 Svetsarprövning - Svetsning av räler och rälskomponenter (omfattning: böj- och brytprovning av svetsad räl)
 • SS-EN ISO 17639:2013 Mekanisk provning av svetsar i metalliska material - Makroskopisk och mikroskopisk undersökning av svetsar (omfattning: makro)

Oförstörande provning

 • SS-EN ISO 17638:2016 Oförstörande provning av svetsar – Magnetpulverprovning
 • SS-EN ISO 3452-1:2021 Oförstörande provning - Penetrantprovning - Del 1: Allmänna principer
 • SS-EN ISO 17636-1:2013 Oförstörande provning av svetsar - Radiografisk provning - Del 1: Röntgen- och gammastrålningsteknik med film
 • SS-EN ISO 17640:2018 Oförstörande provning av svetsar - Ultraljudsprovning - Tekniker, provningsnivåer och utvärdering
 • TRVINFRA-00015 ver 1.0.0 Banöverbyggnad – Oförstörande provning (Begränsning: Nya svetsar)
 • SS-EN ISO 17637:2016 Oförstörande provning av svetsar - Visuell provning av smältsvetsförband

 

male and female engineer testing in technology lab

AFRY är ackrediterade i relevanta oförstörande och förstörande provningsmetoder nödvändiga för certifiering av svetsare enligt standarder nämnda under fliken AFRY Qualification Center.

Tveka inte att kontakta oss om du har någon fundering eller varför inte besöka oss i Dalarna Science Park i Borlänge, Sverige?

 

AFRYs Qualification Center Arrow pointing right

Ackrediterad av SWEDAC

AFRY (ÅF Industry AB) är ackrediterat av SWEDAC för personcertifiering enligt kraven i ISO/IEC 17024 och SWEDAC:s föreskrifter.

Vi agerar även tredjepartsorgan för godkännande av personal för permanenta förband och godkännande av procedurer för permanenta förband enligt tryckkärlsdirektivet 2014/68/EU (PED)

Våra beslut ska vara opartiska, oberoende och korrekta och vi jobbar för att du ska få ett trevligt och bra bemötande utan att gynna eller missgynna någon enskild person eller något enskilt företag.

AFRY utför certifiering av svetsare enligt följande standarder:

 • SS EN ISO 9606-1 Svetsarprövning -Smältsvetsning av stål
 • SS EN ISO 9606-2 Svetsare, aluminium
 • SS EN ISO 9606-3 Svetsare, koppar
 • SS EN ISO 9606-4 Svetsare, nickel
 • SS EN ISO 9606-5 Svetsare, titan
 • SS EN ISO 13585 Hårdlödning - Prövning av lödare och operatörer för hårdlödning
 • SS EN ISO 14732 Svetsare, operatör och maskinställare
 • TDOK TDOK 2014:0587 Svetsning av räler och rälskomponenter

AFRY kan utföra kontroll enligt:

 • SS-EN ISO/IEC 17020:2012- utfärdande av svetsprocedurer

 • SS-EN ISO 15610:2023 Kvalificering baserad på provade tillsatsmaterial för svetsning
 • SS-EN ISO 15611:2003 Kvalificering med hänsyn till tidigare erfarenhet
  SS-EN ISO 15612:2018 Kvalificering genom införande av en standardsvetsdatablad
 • SS-EN ISO 15613:2004 Kvalificering genom utfallssvetsprovning
 • SS-EN ISO 15614-1:2017/A1: 2019 Svetsprocedurkontroll: Båg- och gassvetsning av stål och bågsvetsning av nickel och nickellegeringar
 • SS-EN ISO 15614-2:2005  Svetsprocedurkontroll: Bågsvetsning av aluminium och dess legeringar
 • SS-EN ISO 15614-3:2008 Svetsprocedurkontroll : Smältsvetsning av olegerat och låglegerat gjutjärn
 • SS-EN ISO 15614-4:2005 Svetsprocedurkontroll: Färdigsvetsning av aluminiumgjutgods
 • SS-EN ISO 15614-5:2004 Svetsprocedurkontroll: Bågsvetsning av titan, zirkonium och dess legeringar
 • SS-EN ISO 15614-6:2006 Svetsprocedurkontroll: Båg- och gassvetsning av koppar och dess legeringar
 • SS-EN ISO 15614-7:2019 Svetsprocedurkontroll: Påsvetsning
 • SS-EN ISO 15614-8:2016 Svetsprocedurkontroll: Insvetsning av tuber i tubplattor
 • SS-EN ISO 15614-11:2002 Svetsprocedurkontroll: Elektronstrålesvetsning och lasersvetsning
 • SS-EN ISO 15614-12:2021 Svetsprocedurkontroll: Punkt-, söm- och pressvetsning
 • SS-EN ISO 15614-13:2012 Svetsprocedurkontroll: Stuk- och brännsvetsning
 • SS-EN ISO 15614-14:2013 Svetsprocedurkontroll: Laser-båghybridsvetsning av stål, nickel och nickellegeringar
 • SS-EN ISO 15620:2017 Svetsning: Friktionssvetsning av metalliska material
 • SS-EN ISO 13134:2000 Hårdlödning: Godkännande av lödningsprocedur
 • SS-EN ISO 14555:2017 Svetsning: Bågbultsvetsning av metalliska material

 

AFRY har ett ackrediterat provningslaboratorium i Sverige. Mer information om det hittar du under fliken Test Center.

 

Ärenden och överklaganden av certifieringsbeslut hanteras på WeldWard

WeldWard är vår fristående plattform med rutinmässig och fastställd process.

Där kan du göra överklagan samt lämna synpunkter, klagomål och förbättringsförslag på vår AFRY Qualification Centers verksamhet.

Svetsare arbetar i skyddsräkt och hjälm med visir
Malin Kämpe - Business Unit Manager, Test & Qualification Center
Malin Kämpe
Business Unit Manager, Test & Qualification Center

Intresserad av vårt erbjudande? Kontakta oss!

Kontakta Malin Kämpe

För säljrelaterade förfrågningar, fyll i detta formulär. För övriga frågor, besök våra kontors- och kontaktsidor.
Per Händemark - Manager of certifications within Qualification Center
Per Händemark
Manager of certifications within Qualification Center

Intresserad av vårt erbjudande? Kontakta oss!

Kontakta Per Händemark

För säljrelaterade förfrågningar, fyll i detta formulär. För övriga frågor, besök våra kontors- och kontaktsidor.

Relaterade nyheter, events och artiklar