holding and checking ipad tablet

Ackrediterade tjänster

Ackrediterad verksamhet Arrow pointing right

Oberoende, opartiskhet och integritet avseende ackrediterad verksamhet

AFRY erbjuder ackrediterade tjänster inom mekanisk provning, oförstörande provning, klimat- och miljötålighetsprovning samt svetsarprövning. Dessa tjänster hittar ni vid AFRY Test & Qualification Center i Borlänge.

Inom ÅF-Industry AB (AFRY) bedriver affärsområdet AFRY Test & Qualification Center ackrediterad verksamhet som oberoende och opartiskt utför tjänster inom både provning och certifiering knutna till särskilda regelverk och standarder.

Inom provningsverksamheten vid Test Center bedrivs både ackrediterad som ej ackrediterad provning. Oavsett vilket utförs tjänsterna opartiskt och oberoende enligt gällande krav i ISO 17025 och interna policys.

Certifieringsverksamheten vid Qualification Center tar oberoende och opartiska beslut gällande certifiering av svetsare och följer krav enligt ISO 17024 och interna policys. Tillvägagångssättet kan man läsa mer om på https://afry.weldward.com.

Verksamheternas oberoende och opartiskhet riskbedöms och följs upp kontinuerligt. Certifieringsverksamheten utvärderas även kontinuerligt av styrande nämnd med externa ledamöter i majoritet.

 

AFRY Test Center Arrow pointing right

Ackrediterad av SWEDAC

AFRYs provningslaboratorium, Test Center, är ackrediterat av SWEDAC enligt kraven i ISO/IEC 17025:2018 och SWEDAC:s föreskrifter.

Vår verksamhet (ÅF-Industry AB) är ett oberoende och opartiskt testlabb som gärna hjälper dig med provning- och verifieringstjänster inom flera olika områden.

AFRY utför ackrediterad provning inom följande områden och standarder:

Miljötålighetsprovning

 • IEC 60068-2-30 (2005) Environmental testing - Part 2-30: Tests - Test Db: Damp heat, cyclic (12 h + 12 h cycle)
 • IEC 60068-2-38 (2021) Environmental testing - Part 2-38: Tests - Test Z/AD: Composite temperature/humidity cyclic test
 • IEC 60068-2-78 (2012) Environmental testing - Part 2-78: Tests - Test Cab: Damp heat, steady state

Mekanisk provning

 • Utmattningsprovning av komponenter (egen metod)
 • SS-EN ISO 5173:2010 Mekanisk provning av svetsar i metalliska material – Bockprov
 • SS-EN ISO 9017:2018 Mekanisk provning av svetsar i metalliska material – Brytprovning
 • SS-EN ISO 9015-1:2011 Mekanisk provning av svetsar i metalliska material - Hårdhetsprovning - Del 1: Hårdhetsprovning på bågsvetsförband
 • SS-EN ISO 6507-1:2018 Metalliska material - Hårdhetsprovning enligt Vickers - Del 1: Provningsmetod
 • TDOK 2014:0587 version 2.0 Svetsarprövning - Svetsning av räler och rälskomponenter (omfattning: böj- och brytprovning av svetsad räl)
 • SS-EN ISO 17639:2013 Mekanisk provning av svetsar i metalliska material - Makroskopisk och mikroskopisk undersökning av svetsar (omfattning: makro)

Oförstörande provning

 • SS-EN ISO 17638:2016 Oförstörande provning av svetsar – Magnetpulverprovning
 • SS-EN ISO 3452-1:2021 Oförstörande provning - Penetrantprovning - Del 1: Allmänna principer
 • SS-EN ISO 17636-1:2013 Oförstörande provning av svetsar - Radiografisk provning - Del 1: Röntgen- och gammastrålningsteknik med film
 • SS-EN ISO 17640:2018 Oförstörande provning av svetsar - Ultraljudsprovning - Tekniker, provningsnivåer och utvärdering
 • TRVINFRA-00015 ver 1.0.0 Banöverbyggnad – Oförstörande provning (Begränsning: Nya svetsar)
 • SS-EN ISO 17637:2016 Oförstörande provning av svetsar - Visuell provning av smältsvetsförband

 

male and female engineer testing in technology lab

AFRY är ackrediterade i relevanta oförstörande och förstörande provningsmetoder nödvändiga för certifiering av svetsare enligt standarder nämnda under fliken AFRY Qualification Center.

Tveka inte att kontakta oss om du har någon fundering eller varför inte besöka oss i Dalarna Science Park i Borlänge, Sverige?

 

AFRY Qualification Center Arrow pointing right

Ackrediterad av SWEDAC

AFRY (ÅF Industry AB) är ackrediterat av SWEDAC för personcertifiering enligt kraven i ISO/IEC 17024 och SWEDAC:s föreskrifter.

Våra beslut ska vara opartiska, oberoende och korrekta och vi jobbar för att du ska få ett trevligt och bra bemötande utan att gynna eller missgynna någon enskild person eller något enskilt företag.

AFRY utför certifiering av svetsare enligt följande standarder:

 • SS EN ISO 13585 Hårdlödning - Prövning av lödare och operatörer för hårdlödning

 • SS EN ISO 14732 Svetsare, operatör och maskinställare

 • SS EN ISO 9606-1 Svetsarprövning -Smältsvetsning av stål

 • SS EN ISO 9606-2 Svetsare, aluminium

 • SS EN ISO 9606-3 Svetsare, koppar

 • SS EN ISO 9606-4 Svetsare, nickel

 • SS EN ISO 9606-5 Svetsare, titan

 • TDOK TDOK 2014:0587 Svetsning av räler och rälskomponenter

AFRY har ett ackrediterat provningslaboratorium i Sverige. Mer information om det hittar du under fliken Test Center.

 

Ärenden och överklaganden av certifieringsbeslut hanteras på WeldWard

WeldWard är vår fristående plattform med rutinmässig och fastställd process.

Där kan du göra överklagan samt lämna synpunkter, klagomål och förbättringsförslag på vår AFRY Qualification Centers verksamhet.

Svetsare arbetar i skyddsräkt och hjälm med visir
Magnus Skärhem - Business Unit Manager, Test & Qualification Center
Magnus Skärhem
Business Unit Manager, Test & Qualification Center

Intresserad av vårt erbjudande? Kontakta oss!

Kontakta Magnus Skärhem

För säljrelaterade förfrågningar, fyll i detta formulär. För övriga frågor, besök våra kontors- och kontaktsidor.

AFRY har åtagit sig att skydda din integritet och dina personuppgifter. Vi behandlar personuppgifter i enlighet med gällande lagar, förordningar och vår integritetspolicy.

Per Händemark - Manager of certifications within Qualification Center
Per Händemark
Manager of certifications within Qualification Center

Intresserad av vårt erbjudande? Kontakta oss!

Kontakta Per Händemark

För säljrelaterade förfrågningar, fyll i detta formulär. För övriga frågor, besök våra kontors- och kontaktsidor.

AFRY har åtagit sig att skydda din integritet och dina personuppgifter. Vi behandlar personuppgifter i enlighet med gällande lagar, förordningar och vår integritetspolicy.