Aerial image of illuminated buildings in Manhattan, New York, between night and day

AFRY City Integrationsplattform

Integrationsplattformen är navet i den digitala staden

AFRYs integrationsplattform är marknadens bästa lösning för att koppla ihop alla stadens system och enheter på ett säkert sätt. Den är navet i den digitala staden som möjliggör ökad digitalisering och hållbarhet.

Det finns ett fåtal städer i världen som verkligen kan kallas smarta. Deras gemensamma nämnare är en så kallad integrationsplattform som alla stadens system och enheter är uppkopplade mot på ett IT-säkert sätt. Det möjliggör för varje enskild fastighetsägare, transportoperatör, butiksägare, privatperson eller kommunal förvaltare att optimera sin verksamhet och göra den mer hållbar över tid.

Kvalitetssäkrad och strukturerad data

Idag har många aktörer sin data utspridd i olika system, den hämtas sällan och görs detta så används manuella metoder för sammanställning och analys.

Vår integrationsplattform AFRY City Integration platform – powered by Aveva kan läsa in data från alla typer av system, nya som gamla. Plattformen kvalitetssäkrar och lagrar data på ett strukturerat sätt, vilket möjliggör och förenklar arbetet med bland annat digitala tvillingar, BIM, geografiska informationssystem, Asset Management och smart underhåll.

Alla uppkopplade system kan då standardiserat använda historisk data för artificiell intelligens (AI). Integrationsplattformen kan även reagera på händelser i andra system och vidta åtgärder i realtid.

Aerial view of New York at night with illuminated builings

Beprövad och skalbar lösning

AFRYs integrationsplattform är den mest installerade, modulära och skalbara lösningen som finns på marknaden. Den används av allt från mindre företag till internationella organisationer. Alla typer av dataströmmar kan läsas in i realtid och konfigureras genom det lättanvända plug and play-gränssnittet, ingen programmering krävs.

Plattformen är produktoberoende, IT-säkerhetscertifierad och följer globala standarder. Systemet kan driftas både lokalt och i molnet och möjliggör öppna dataströmmar tillgängliga för allmänheten.

Apartment lights at night orange blurred

Grunden för nya hållbara tjänster

Integrationsplattformen ger en mängd möjligheter att förbättra samhällsservicen till invånarna genom individanpassad information, bättre tillgänglighet, ökad trygghet, nya hållbara tjänster etc.

Det går också att koppla ihop sig och fritt utbyta data med andra system oavsett om det är städer, industrier, satelliter, trafiksystem eller fastighetssystem med mera. AFRY utvecklar och erbjuder färdiga moduler till plattformen, exempelvis för trafikmätning och halkbekämpning.

Integrationsplattformen är navet i den digitala staden
AFRYs integrationsplattform är navet i den smarta staden som möjliggör bättre livskvalitet och hållbarhet.

Kontakta oss

Har du frågor om AFRYs integrationsplattform, vänligen kontakta vår expert och ansvarig för produkten:

Kontakta Fredrik Kahr

För säljrelaterade förfrågningar, fyll i detta formulär. För övriga frågor, besök våra kontors- och kontaktsidor.