Looking up at forest canopy

AFRY Ecolego - programvara för modellering och simulering

Produktinformation

Översikt Arrow pointing right

AFRYs mjukvara Ecolego har genererat modeller och simuleringar till våra kunder i över 20 år.

AFRY Ecolego är en användarvänlig, kraftfull och flexibel mjukvara som används till att skapa dynamiska modeller (kompartmentella) samt genomföra deterministiska och probabilistiska simuleringar. Mjukvaran används ofta vid riskanalyser av olika föroreningar (radiologiska eller icke radiologiska så som kemiska), exempelvis dosberäkningar till människa och/eller miljö.

Illustration of environmental cycle for Ecolego simulation and assessment.

Klicka här för att besöka Ecolegos hemsida för mer information, eller kontakta oss på ecolego@afry.com

Simuleringsmodellering och riskanalys verktyg

Ecolego tillåter användare att kombinera och sätta ihop olika små modeller (sub-modeller) till en stor modell. På så sätt kan nya modeller utvecklas och läggas till på befintliga modeller. Genom detta förfarande återanvänds gamla sub-modeller och dess beräkningar vilket innebär att körningarna blir optimerade med avseende på tid och datorkapacitet. Ecolego är utrustad med snabba, variabla och stegvisa lösare som kan hantera linjära och icke linjära funktioner. Modellerna består av analytiska uttryck, ordinära differentialekvationer, eller en kombination av de båda.

Ecolego består av state-of-the-art numeriska lösare för differential ekvationer. Lösaren innehåller en motor som genererar parametrarnas osäkerheter probabilistiskt genom Monte Carlo simuleringar och Latin Hypercube simuleringar.

Funktioner, fördelar och användningsområden Arrow pointing right

Huvudfunktioner

 • Ecolego är ett modelleringsverktyg specialiserat på dynamiska simuleringar och kompartmentella modeller. Verktyget är mycket användbart för simulering av flöden så som luft, vatten, föroreningar, pengar, trafik, människor.
 • Probabilistiska och deterministiska simuleringar utförs med avancerade lösare
 • För utökad funktionalitet finns speciella verktygslådor (”toolboxes”) att tillgå: Parameterdatabas verktyg, känslighetsanalys verktyg respektive Radionuklid verktyg
 • Ecolego kan hantera stora modeller, och underlättar hanteringen av komplexa system
 • Ecolego är snabb, flexibel och har de senaste verktygen och funktionerna att utföra riskanalyser

Ecolego Player är en gratis version av Ecolego för att distribuera Ecolego modeller till andra som inte har en egen licens

  Fördelar

  • Den höga användarvänligheten gör det enkelt att anpassa sin modell till sitt verkliga system genom att sätta ihop sub-modeller samt enkelt bort eller lägga till komponenter
  • Integrerat kvalitetssäkringsverktyg som varnar för modelleringsfel säkerställer pålitliga resultat
  • Diagram och tabeller auto genereras vilket underlättar effektiv och enkel export av resultaten
  • MS Excel kompatibelt möjliggör import och export av data
  • Modelleringen reducerar behovet av provtagning ute i verkligheten
  • Ecolego kvantifierar förväntade resultat som kan användas som underlag i dialog med intressenter om exempelvis kravuppfyllnad
  • Enkelt och snabbt att testa olika scenarier i modellen
  • Känslighetsanalyser möjliggör en ökad förståelse för ditt system och vilka faktorer som påverkar ditt resultat mest, och därmed en möjlighet att optimera ditt system genom att prioritera olika förändringar i modellen och sen verkligheten.
  The picture shows a power plant and a grain field.

  Var kan Ecolego användas

  Ecolego kan användas i vilken bransch eller industri som helst som har behov av att genomföra riskanalyser på komplexa, dynamiska system. Om behov finns kan man utveckla och skräddarsy ett helt eget verktyg för specifikt ändamål som baseras på gratis versionen Ecolego Player, kontakta oss för mer information.

  Kärnkraft eller radioaktivitet i miljön

  Ecolegos huvudsakliga användningsområde har varit att utföra risk- och säkerhetsanalyser inom kärnkraftsbranschen, så som säkerhetsanalyser av kärntekniska anläggningar (kärnkraftverk, slutförvar, forskningsanläggningar, sjukhus etc) som producerar och/eller förvarar radioisotoper för fredligt bruk. Det inkluderar även strålskadade områden som behöver saneras.

  Gruvor

  Ecolego har används i gruvindustrin för att analysera riskerna kopplat till gruvbrytning av uran eller andra ämnen. Vi erbjuder framtagning och support av Ecolego modeller för dessa gruvor och dess aktiviteter så som gruvutbrytning och sanering.

  Förorenade omrården

  Branschen för förorenande områden använder Ecolego modeller för att utvärdera effekterna av kemiska eller andra farliga ämnen i miljön samt hur en ev sanering skulle kunna gå till, tex transport av kemiska föroreningar i traditionella avfallsanläggningar. Sådana modeller kan utvecklas och inkluderas i ett modellbibliotek för att förenkla framtida modelleringsarbete.

  Access road down into an open pit mine

  Referensprojekt

  Ecolego är en väletablerad mjukvara internationellt, med kunder över hela världen. Här kommer ett axplock av våra referensprojekt där Ecolego använts för att genomföra någon typ av riskanalys åt kunden:

  Kärnkraft eller radioaktivitet i miljön

  • Markförvar och geologiska slutförvar, Sverige och Finland
  • Strålskadade områden, Japan
  • Strålskadade områden, Ukraina
  • Platser med naturligt förekommande radioaktiva material (NORM) och uran, Centrala Asien

  Förorenade områden

  • Återfyllning av förorenade MKM-massor i hamn, Sverige
  • Sanering av fd gasverk till förmån för bostäder, Sverige

  Gruvor

  • Modellering av vatten- och massbalans i gruva, Sydafrika (Karowe) och Finland (Keliber)
  • Hantering av radioaktivt avfall från olja-, gas- och gruvindustrier, Mellanöstern
  • Säkerhetsanalys av gruvor med NORM med fokus på atomsfärisk transport av radionuklider, Sydafrika (Harmony Gold, Sibanye-Stillwater, Gold Fields, DRD Gold) och Malawi (Mkongo)
  Aerial view of open air radioactive waste inventory storage site
  Fler funktioner Arrow pointing right

  Läs på och jämför fler av AFRY Ecolegos funktioner nedan.

   

  En Ecolego licens består av ”ODE Toolboxen” som tillåter användaren att skapa och simulera kompartmentella modeller i Ecolego. Både linjära och icke linjära funktioner med ordinära differentialekvationer kan hanteras.

  Följande verktyg kan köpas till (till en extra kostnad) till din Ecolego licens:

  • Känslighetsanalys verktyg: Baseras på state-of-the-art metodik för känslighetsanalys av parametrar (lokal såväl som global). Detta verktyg möjliggör en osäkerhetskvantifiering av ditt resultat samt ökad förståelse för osäkerheterna i ditt resultat, ditt system samt vilka faktorer som påverkar ditt resultat mest.
  • Parameterdatabas verktyg: Skapar en koppling mellan Ecolego och en parameterdatabas. Detta verktyg underlättar hantering och redovisning av en stor mängd data som vissa modeller kräver.
  • Radionuklid verktyg: Består av en databas av alla radionuklider (radioisotoper) och deras halveringstider respektive strålningsenergier. Den innehåller också dotternuklidera. Detta verktyg underlättar hantering av sönderfallskedjorna i en modell som innehåller just radionuklider.

  Testa redan nu här genom att registrera dig eller logga in på ditt konto

  Screenshot of Ecolego application
  AFRY Ecolego GUI
  Support och utbildning Arrow pointing right

  Vi erbjuder fullständig teknisk support till alla användare och kunder.

  Dessutom erbjuder vi övriga konsulttjänster så som:

  • Framtagning och/eller modifiering av kundens egna Ecolego modeller
  • Implementering av nya funktioner i mjukvaran Ecolego baserat på kundens önskemål
  • Utveckling av egen skräddarsydd mjukvara (baserad på Ecolego Player) enligt kundens önskemål, inklusive support och underhåll efter lansering
  A pair of hands repotting plants

  Support

  AFRY erbjuder buggfix och andra underhållsåtgärder till alla kunder som innehar en giltig licens (inkluderas i software license agreement). Genom ett online system kan buggar rapporteras enkelt från själva mjukvaran och därefter kommer lämplig åtgärd vidtas av AFRYs support team samtidigt som kunden får en återkoppling på sitt ärende.

  Ecolego support och dokumentation

   

  Utbildning

  I varje licens ingår en digital grundutbildning i hur man använder Ecolego. Utöver detta erbjuder vi fortsättningskurser för en eller flera kursdeltagare. Dessa utbildningar organiseras enligt kundens önskemål och kan hållas digitalt alternativt på kundens eller AFRYs kontor.

  Läs mer om vår utbildning här

   

  Ecolego Player Arrow pointing right

  Ecolego Player är en gratis version av Ecolego för att distribuera Ecolego modeller till andra som inte har en egen licens.

  Ecolego Player har samma funktioner som Ecolego med undantag att modellstrukturen inte kan förändras. Den kan enkelt laddas ner av alla som registrerat ett konto på vår hemsida.

  Ecolego Player erbjuder följande funktioner:

  • Välja art och andra index
  • Granska modellstrukturer och ekvationer
  • Lägga in parametervärden och dess täthetsfunktioner
  • Lägga in tidsberoende indata värden
  • Välja output värden från simuleringen
  • Specificera simuleringsinställningar
  • Köra best estimate simulering och/eller Monte Carlo simuleringar
  • Skapa diagram och tabeller från output värden
  • Generera rapporter
  Screenshot of Ecolego Player
  AFRY Ecolego Video
  View by the water, rocks in the shore, buildings in the background

  Prova det gratis

  AFRY Ecolego kan installeras under en månads kostnadsfri utvärderingsperiod, med alla verktygslådor och funktionalitet aktiverade.

  Du kanske också är intresserad av