Digital Industry 4.0 man in factory with tablet

AFRY MES

AFRY MES - en plattform för enklare och effektivare produktion

En plattform. En gemensam erfarenhet och mer nytta för er. AFRY MES är plattformen för era produktionsbehov.

Manufacturing Execution System - AFRY MES är begrepp för systemlösningar som knyter ihop system i olika nivåer i verksamheten. AFRY MES är en systemplattform, utvecklad av AFRY, som hjälper dig få ut maximalt av din produktionsprocess, uppfylla myndighetskrav eller ge verksamheten en bra konkurrensförmåga. MES har utvecklats under lång tid och kan därför erbjuda standardiserade funktioner i ett modernt gränssnitt.

AFRY MES används idag i de flesta branscher och typer av produktion och det gör att det finns en djup erfarenhet av eventuella anpassningar och integrationer mot exempelvis andra system.

Våra kunder använder plattformen för följande behov:

 • Flexibilitet
 • Produktionsuppföljning och TAK/OEE
 • Produktionsplanering
 • Utlastning, lager och logistikfunktion
 • Dashboards och visualisering av nyckeltal
 • Stödjer proaktivt arbetssätt
 • Integrera med dina datakällor
 • Anpassad för mobil information
 • Sprid viktig information och synka insatser mellan arbetslag
 • Lageroptimering
 • Produktionsplanering och optimering
 • Automatisering av produktionsprocesser och pack/utlastning.
 • Produktionsöversikt och uppföljning
 • Paketering, utlastning och orderhantering
 • Avancerad lageroptimering och interaktiva lageröversikter
 • Anpassad Support och Drift av installerade system
 • Förmedla användarinstruktioner effektivt i rätt tidpunkt

Detta får du:

 • Kostnadskontroll och uppföljning av exempelvis råvaror och energiförbrukning
 • Spårbarhet för tillverkningsprocessen
 • Produktion – vad gick bra och vad kan förbättras
 • Kvalitetskontroll
 • Digitalisering av manuella och ej värdeskapande processer
 • Uppföljning produktionsutfall/budget
 • Bättre kontroll på produktionstrender och visualisering av olika datakällor
 • Kontroll av informationsflödet från kundorder till tillverknings recept och utskriven produktetikett.
 • Integrerade processer med dina kunder och leverantörer 

Resultat efter installation

AFRY kan erbjuda en trygg installation och uppstart. Efter installation kommer fördelarna omgående och vi är stolta över våra framgångsrika projekt tillsammans med våra kunder som gett följande resultat;

 • Ökad produktivitet
 • Färre underhållsstopp
 • Ökad kommunikation mellan operatörer
 • Mindre tid för manuell datainmatning – mer tid för värdeskapande arbete
 • Mer proaktivt arbetssätt
 • Tydligare presentation av outnyttjade resurser
 • Underlag för felorsaker och hastighetsförluster

Digitalisering

AFRY MES ger dig en grund för era digitaliseringsbehov. Samla in och utnyttja data och information från exempelvis materialbärare, truckar, verktyg eller utrustningar som meddelar när det är dags för service. Plattformen är förberedd för att samla in och presentera data från processer och därigenom automatisera, optimera eller ge operatörer ett bättre beslutsunderlag.

David Andersson
Business Unit Manager Digitalisation

AFRY har åtagit sig att skydda din integritet och dina personuppgifter. Vi behandlar personuppgifter i enlighet med gällande lagar, förordningar och vår integritetspolicy.