Digital Industry 4.0 man in factory with tablet

AFRY MES - digital plattform för enklare och ökad produktionseffektivitet

AFRY MES - digital plattform för enklare och ökad produktionseffektivitet

AFRY MES (Manufacturing Execution System ) integrerar system på olika nivåer och gör det möjligt att möta kraven på en modern och konkurrenskraftig industri i deras mål mot Industri 4.0 för en ökad produktivitetseffektivitet.

AFRY MES används idag i de flesta industrier och typer av produktion, vilket gör att det finns en djup förståelse och erfarenhet för processer och integrationer mot andra system och verktyg. AFRY MES hjälper operatörer i deras dagliga arbete och renodlar monotona delar som inte adderar värde för verksamheten. Genom AFRY MES kan du välja standardfunktioner som är viktiga för er verksamhet, men även konfigurera dessa ytterligare vid behov genom att skräddarsy systemen baserat på era behov.

AFRY MES har använts inom Papper- och Massaindustrin under många år och stöds även av AFRY PaperLine. AFRY MES möjliggör kontroll över er produktion, samtidigt som systemet öppnar upp för framtida förändringar och vidareutveckling.

Våra kunder använder plattformen för följande behov:

 • Flexibilitet
 • Produktionsuppföljning och TAK/OEE
 • Produktionsplanering
 • Utlastning, lager och logistikfunktion
 • Dashboards och visualisering av nyckeltal
 • Stödjer proaktivt arbetssätt
 • Integrera med dina datakällor
 • Anpassad för mobil information
 • Sprid viktig information och synka insatser mellan arbetslag
 • Lageroptimering
 • Produktionsplanering och optimering
 • Automatisering av produktionsprocesser och pack/utlastning.
 • Produktionsöversikt och uppföljning
 • Paketering, utlastning och orderhantering
 • Avancerad lageroptimering och interaktiva lageröversikter
 • Anpassad Support och Drift av installerade system
 • Förmedla användarinstruktioner effektivt i rätt tidpunkt

Detta får du:

 • Kostnadskontroll och uppföljning av exempelvis råvaror och energiförbrukning
 • Spårbarhet för tillverkningsprocessen
 • Produktion – vad gick bra och vad kan förbättras
 • Kvalitetskontroll
 • Digitalisering av manuella och ej värdeskapande processer
 • Uppföljning produktionsutfall/budget
 • Bättre kontroll på produktionstrender och visualisering av olika datakällor
 • Kontroll av informationsflödet från kundorder till tillverknings recept och utskriven produktetikett.
 • Integrerade processer med dina kunder och leverantörer

Resultat efter installation

AFRY kan erbjuda en trygg installation och uppstart. Efter installation kommer fördelarna omgående och vi är stolta över våra framgångsrika projekt tillsammans med våra kunder som gett följande resultat;

 • Ökad produktivitet
 • Färre underhållsstopp
 • Ökad kommunikation mellan operatörer
 • Mindre tid för manuell datainmatning – mer tid för värdeskapande arbete
 • Mer proaktivt arbetssätt
 • Tydligare presentation av outnyttjade resurser
 • Underlag för felorsaker och hastighetsförluster

Digitalisering

AFRY MES ger dig en grund för era digitaliseringsbehov. Samla in och utnyttja data och information från exempelvis materialbärare, truckar, verktyg eller utrustningar som meddelar när det är dags för service. Plattformen är förberedd för att samla in och presentera data från processer och därigenom automatisera, optimera eller ge operatörer ett bättre beslutsunderlag.

David Andersson - Business Unit Manager Digitalisation
David Andersson
Business Unit Manager Digitalisation

Intresserad av vårt erbjudande? Kontakta oss!

Kontakta David Andersson

För säljrelaterade förfrågningar, fyll i detta formulär. För övriga frågor, besök våra kontors- och kontaktsidor.