Paper industry

AFRY ProTAK

Marknadsledande programvara för produktionsoptimering och TAK/OEE som gör att du kan följa produktionsprocessen till 100%

Vår produkt Arrow pointing right
AFRY ProTAK - screen helmet and gloves
1. Vad är AFRY ProTAK?

AFRY ProTAK är en produkt som mäter verkningsgraden på maskiner inom processindustrin så att du enkelt kan analysera och optimera produktionsprocessen.

Med AFRY ProTAK kopplar vi samman relevanta system och presenterar en smart vy som alla användare, från platschef till operatör, har tillgång till och enkelt kan förstå. Produkten stödjer också en mängd processaktitviteter som exempelvis rondering och ärendehantering. AFRY ProTAK är en webbaserad mjukvara som erbjuds som prenumeration där support och uppgraderingar ingår. AFRY ProTAK består av följande huvudfunktioner:

 • TAK(OEE)-modul
 • Händelseregistrering
 • Dagbok/anteckningar
 • Åtgärdsönskemål
 • Meddelandefunktion
 • Länkhanterare
 • Rapportfunktion

 

 

AFRY ProTAK illustration puzzle with people
AFRY ProTAK - screen 01
2. Vad gör AFRY ProTAK unik?

Det visuella gränssnittet, d.v.s den grafiska återgivningen av verkningsgraden och ingående delar, gör det enkelt för alla inblandade att förstå och kunna arbeta proaktivt. Vårt mål är att du på ett ögonblick ska ha överblick.

Det är ofta i förluster som förbättringspotentialen ligger. AFRY ProTAKs styrka är att synliggöra dessa på ett enkelt och självklart sätt. Vi som ligger bakom AFRY ProTAK har själva arbetat inom processindustri på alla positioner och dagligen arbetat med dessa frågor. Vår plattform är resultatet av flera decenniers praktiskt arbete med att optimera processer.

 

 

 

 

 

 

afry_protak_illustration_facts_se-1440x300pxl
 
3. Hur kan AFRY ProTAK hjälpa dig?

Få snabb förståelse för vad som faktiskt händer!

AFRY ProTAK visualiserar all inläst och inmatad information i en lättbegriplig logisk bild.

Att så tydligt se hur maskiners, eller hela avdelningsavsnitts, kapacitet används skapar förståelse och triggar användarna att agera.

 

 

AFRY ProTAK - hur fungerar det
AFRY ProTAK - hur fungerar det 02
Hitta allt i en och samma vy

AFRY ProTAK har en tydlig, fördefinierad vy per avdelning eller maskin. Tillsammans med systemets öppna gränssnitt inbjuder det att titta på andra avdelningar ”uppströms” eller ”nedströms” vilket ger en större förståelse för fabriksprocessen.

Trots ett standardiserat utseende finns givetivs utrymme för fabriksspecifika anpassningar.

 

 

Både helhet och detaljer

Samtidigt som AFRY ProTAK på ett överskådligt sätt visar avdelningens totaleffektivitet och resursutnyttjande, finns också detaljerad information. Användarna hittar allt från hur begärda underhållsåtgärder är kvitterade till operatörers anteckningar.

 

 

 

AFRY ProTAK - hur fungerar det 03

Genom våra hundratals TAK-beräkningar vet vi att AFRY ProTAK väsentligt bidrar till verkningsgraden. Dessutom får det hela fabriken att sträva åt samma mål.

Per Gannå, Grundare AFRY ProTAK

 

 

Några av våra kunder:
afry_protak_customers_se-1440x300pxl
4. AFRY ProTAK Highlights
 • TAK/OEE

AFRY ProTAK bygger på djup förståelse av maskineffektivitet, eller TAK/OEE som standardmätetalet heter.

 • SUPPORT

Alla våra kunder har en personliga supportkontakt och ingen kö. Support för oss är en hjärtefråga då vi ser det som en möjlighet att också utveckla vår programvara.

 • REALTIDSUPPDATERING

AFRY ProTAK hämtar in data från underliggande system i realtid. Det gör att du har de bästa förutsättningarna att fatta beslut och arbeta proaktivt.

 • ENKELHET

Det grafiska gränssnittet reducerar utbildningsinsatser till i princip noll. Plattformen är intuitiv och direkt. Enkelhet leder till förståelse, vilket i sin tur till agerande.

5. Hur fungerar AFRY ProTAK rent tekniskt?

För att kunna räkna ut TAK-värdet behövs data från maskin-, affärs-, och andra system. Med AFRY ProTAK bryggar vi samman all den informationen och visualiserar den i en enda bild.

Vi hämtar data från alla relevanta system, exempelvis rullhanteringssystem, kamerasystem, anläggningsregister, inköp- och lagersystem, och jämkar samman dessa i vår ProTAK databas. Detta sker i realtid.

Som användare kan du sedan, via en vanlig webbläsare som klient, nå databasens data – visualiserat i intuitiva grafer och tidsaxalar.

Illustration AFRY ProTAK - webbklient
Mer om TAK/OEE Arrow pointing right
VAD ÄR TAK/OEE och hur sitter det ihop med AFRY ProTAK?

TAK/OEE – vad är det? TAK eller UTE (Utrustningens Totala Effektivetet) är ett relativt mätetal för att mäta produktionseffektivitet. På engelska använder vi OEE eller Overall Equipment Effectiveness. Ofta skrivs förkortning ihop – TAK/OEE – och de används också separat synonymt i sin betydelse.

TAK-beräkningar ger i sig ingen förbättring utan är ett underlag, dvs data, information och statistik, som man kan använda för att optimera sitt produktionsflöde. Så här brukar vi förklara vad TAK är:

protrak_illustration_1_swedish

Denna låda representerar den teoretiska kapaciteten där Tid = tillgänglig tid, Hastighet = max produktionstakt (per kvalitet), och Kvalitet = brutto producerat 100% kvalitativt godkänd.

protrak_illustration_2_swedish

 

Den blå lådan innanför den grå representerar det faktiska utfallet där Tid = producerande tid, Hastighet = verklig medelproduktionstakt (per kvalitet) och Kvalitet = netto producerat.

Den streckade linjen mellan de båda lådorna symboliserar produktionshändelser som förorsakat förluster.

Det är av största vikt att de händelserna, förlusterna, registreras strukturerat i en databas. Genom att strukturera dessa händelser kan vi via statistikbearbetning få enorma insikter.

AFRY ProTAK OEE Illustration (SE)

 

T, A och K kan förenklat beskrivas som den röda pilens längd dividerat med den svartas för respektive axel. Eller T x A x K kan beskrivas som volymen för den röda lådan dividerat med den svarta lådans volym.

TAK är dock bara ett mått på hur bra en maskin eller processavsnitt utnyttjats där det viktigaste är att produktionshändelserna (förlusterna) registreras för att hitta flaskhalsar och svaga avsnitt via statistikbearbetning.

 

TAK/OEE OCH AFRY ProTAK

I vår produkt AFRY ProTAK gör vi dessa TAK (eller OEE) mätningarna och beräkningar samt visualiserar dem på en tidsaxel. Dessutom kopplar vi samman andra relevanta system (inköp, ärende, reklamation, kamerasystem) för att få en mer heltäckande bild över processerna. På det sättet kan avdelningar, ja hela fabriken, transparent och tydligt se hur arbetet går och få en förståelse för var förlusterna sker. Följdaktligen kan i princip alla arbeta proaktivt och delta i förbättringsarbetet. Exempel på arbeten som förbättrar produktionen och som TAK-beräkningar hjälper oss att förstå och ta beslut om:

 • Vi kan ta fram underlag för UH-planering
 • Vi har möjlighet att reagera snabbare pga realtidsvisualiering av produktionen.
 • Vi kan prioritera störningar
Tjänster Arrow pointing right
Support och anpassning efter behov
 • Vid köp av AFRY ProTAK ingår support på normal arbetstid. Supportfrågor registreras enkelt via en mailadress och ett ärendenummer erhålls för att följa ärendet. Eventuella problem åtgärdas enligt principen ”best effort” i dialog med våra kunder.
 • Tilläggstjänster som t.ex Anpassningar av rapporter, Integrationer, Konfigureringar, Utbildningar och Rådgivning för verksamhetsutveckling, kan beställas via vår support eller via kontakt med någon av våra säljare.
 • Vi arbetar nära våra kunder, bland annat genom dialog för fortsatt utveckling av programvaran AFRY ProTAK.  
 • Väljer ni AFRY ProTAK så kan ni känna er trygga med att vi är med er på er utvecklingsresa då era verksamhetsbehov förändras.
AFRY ProTAK Illustration Swedish
Kontakta oss Arrow pointing right

AFRY ProTAK
Strandgatan 21
891 18 Örnsköldsvik

Tel: 010-505 63 11

E-post: protak@afry.com

Per-Anders Bjuggstam - Section Manager Digitalisation
Per-Anders Bjuggstam
Section Manager Digitalisation

Intresserad av vårt erbjudande? Kontakta oss!

Kontakta Per-Anders Bjuggstam

För säljrelaterade förfrågningar, fyll i detta formulär. För övriga frågor, besök våra kontors- och kontaktsidor.

Du kanske också är intresserad av