Computer document on desk

AFRY Zert CLM

Content Lifecycle Management

Översikt Arrow pointing right

Helhetslösning för teknisk dokumentation och eftermarknadsmaterial

AFRY Zert CLM är ett program som innehåller allt du behöver för att skapa, samla, underhålla och publicera flerspråkig teknisk dokumentation och eftermarknadsmaterial. Förkortningen CLM står för Content Lifecycle Management, vilket även beskriver processen bakom teknisk dokumentation: skapa, publicera, organisera, återanvända och arkivera innehåll.

CLM hjälper dig att förbättra kvaliteten, läsbarheten och upplevelsen av din dokumentation. Allt ditt material struktureras och förenklas för att sedan kunna återanvändas i många olika sammanhang. Genom att återanvända dokumentationen sparar du upp till 70% av kostnaderna för nyproduktion, underhåll och översättning.

Image for ZERT only 01_f1a1258-scaled.jpg

Utvecklad för användare

Zert CLM är kraftfullt och lätt att anpassa efter dina behov. Programmet upplevs som en helhetslösning och är utvecklat av oss som jobbar med programmeringen och arkitekturen tillsammans med våra kunder som använder CLM i sitt dagliga arbete. Programmet ska underlätta vardagen genom:

  • Förbättrad kvalitetet på dokumentationen
  • Strukturera och förenkla arbetet med dokumentation
  • Spara tid och resurser
  • Hjälpa till att samla spridda team för ett bättre samarbete.
Så fungerar programmet Arrow pointing right

Skapa, samla, underhåll och publicera

Zert CLM innehåller allt du behöver för att skapa, samla, underhålla och publicera flerspråkig teknisk dokumentation och eftermarknadsmaterial. Vi strävar efter ett intuitivt och hållbart system genom ett användarvänligt gränssnitt och smart process för återanvändning, översikter och samarbeten.  

Intuitivt gränssnitt

CLM erbjuder en intuitiv författarmiljö som gör det lätt att samarbeta. Du och dina kollegor kan dessutom återanvända fraser, bilder, tabeller och listor för att spara tid. Användargränssnittet gör det enkelt att komma igång med CLM mjukvaran. Systemet hjälper hela tiden till med såväl stavning som terminologi och ser till att du följer de riktlinjer som ditt företag definierat.

 

 

Zert CLM teknisk dokumentation product preview mock up översättningsprocessen 1723.png

Översättningsprocessen

När du har färdigställt en publikation, med nytt eller redan existerande innehåll, väljer du vilka språk som det ska översättas till och skickar det vidare för översättning. Zert CLM känner automatiskt av vilket innehåll som saknar översättning, samlar det i en XLIFF-fil och skickar det till översättaren.

När översättaren är klar får möjlighet att granska innehållet innan du väljer att importera översättningarna till Zert CLM, eller skicka tillbaka det.

 

 

 

Zert CLM teknisk dokumentation product preview mock up 89367-converted2 Publiceringsportal

Publiceringsportal

Publicera ditt innehåll till publiceringsportalen och gör det lättillgängligt för de som ska ta del av innehållet, i alla situationer. Istället för att läsa igenom otympliga böcker kan du enkelt hitta rätt information med ett knapptryck på mobilen, surfplattan eller datorn. Den responsiva designen gör att innehållet anpassas till skärmens storlek.

 

 

 

Zert CLM teknisk dokumentation user-manual-img-4 product preview mock up

Publicera till alla format

Zert CLM eliminerar tidsödande uppgifter så som formatering och layout. På så sätt får du mer tid till att skapa själva innehållet. Innehållet publicerar du sedan enkelt via CLM:s format-, layout- och stilmallar till alla format. Oavsett vilket innehåll du publicerar konverteras det automatiskt för att passa utformatet.

 

 

 

Egenskaper Arrow pointing right

Utvecklad för användare, av användare

Inför en mjukvaruinvestering ingår det att jämföra produkternas egenskaper.

Vi tror att de två viktigaste egenskaperna för den här typen av mjukvara är användarvänlighet och relevanta funktioner. Det ska också vara lätt att lära sig programmet och utvecklingen ska följa användarnas behov.

Det försöker vi uppnå med årliga användarträffar där vi som produktägare möter er som produktanvändare, läs gärna mer om dem:

2023 Lyckad systemutveckling och spännande satsningar

2022 Win Win Win på första användarträffen

Samarbeta i en intuitiv författarmiljö

AFRY Zert CLM erbjuder en intuitiv författarmiljö som gör det lätt att samarbeta. Du och dina kollegor kan dessutom återanvända fraser, bilder, tabeller och listor för att spara tid.

Användargränssnittet gör det enkelt att komma igång med CLM programmet. Systemet hjälper hela tiden till med såväl stavning som terminologi och ser till att du följer de riktlinjer som ditt företag definierat.

 

Three colleagues looking at a screen an smiling

Smart process för översättning och återanvändning

AFRY Zert CLM hjälper dig att hantera översättningsprocessen och att dramatiskt reducera kostnaderna genom att öka graden av återanvändning när det gäller både översättningar och layout.

När du behöver översätta något hittar CLM programmet automatiskt de delar av materialet som saknar översättning och samlar dem i en XLIFF-fil som skickas till översättaren. All kommunikation med översättarna hanteras via CLM:s webbportal.

 

Kvalitetssäkring och struktur ger dig full kontroll

Den starka kvalitetssäkringen ger dig full kontroll och trygghet, inte minst vid översättning. Återskapande av tidigare utgåvor och/eller selektivt genomslag av viktiga förändringar är funktioner som gör dig effektiv.

AFRY Zert CLM samlar hela processen från informationseditering till publicering i ett och samma verktyg. Allt du behöver för att arbeta effektivt finns i programmet, det enda du behöver tillföra är det som du kan bäst: information om produkten.Återanvändning är möjlig på alla informationsnivåer ner i minsta detalj. All information lagras och översätts vid ett enda tillfälle, men kan användas i ett obegränsat antal publikationer. Den automatiska språkliga sökfunktionen hjälper dig att hitta och återanvända material i realtid.

 

Byggd för återanvändning

Systemet hjälper dig att maximera återanvändningen genom att ge omedelbar tillgång till återanvändbara segment. Du och dina kollegor kan återanvända fraser, bilder, tabeller och listor för att spara tid. Under skrivandet hjälper verktyget till med stavning, terminologi och att följa de riktlinjer som ditt företag definierar.

Återanvändning är möjlig på alla nivåer av information in i minsta detalj. All information lagras och översätts vid ett enda tillfälle, men kan användas i ett obegränsat antal publikationer. Den automatiska språkliga sökfunktionen hjälper dig att hitta och återanvända material i realtid.

Pixabay paper-g894ed40bf_1920.jpg

Producera reservdelskatalog med webbförsäljning

Som du säkert vet blir eftermarknadsverksamheten allt viktigare för tillverkande företag. Den spelar en större och större roll för omsättningen och lönsamheten.

Med AFRY Zert CLM hanterar du eftermarknaden hela vägen.
Ta fram en reservdelskatalog, publicera den till olika utformat och bjud in kunderna till en webbkatalog där de kan navigera runt i sina maskiner och göra beställningar.

Certificate of ISO/IEC27001:20123 for Zert
Säkerhet som standard
Zert RM & CLM har certifikat för Information Security Management System-standarden: ISO/IEC 27001:2013
Funktionsöversikt Arrow pointing right

Ta en titt på några viktiga funktioner

Användargränssnittet gör det enkelt att komma igång med CLM. Systemet hjälper hela tiden till med såväl stavning som terminologi och ser till att du följer de riktlinjer som ditt företag definierat. Nedan demonstreras hur användaren utför några av de viktiga funktionerna:

Alias
Alias fungerar på ett liknande sätt som korsreferenser och kan användas i avsnitt med felkoder, information om hur man kvitterar information i ett styrsystem etc.
Återanvändning och Frasförslag
När du skriver visas textförslag. I textmatchningsrutan visas antalet översättningar för varje förslag samt hur många gånger texten har återanvänds.
Granskning
Välj vilket innehåll som ska granskas, vem det ska granskas av och hur länge det ska finnas tillgängligt för granskning.
Publiceringsfilter
Samla all information i samma publikation i stället för att skapa en publikation för varje marknad, region, varumärke etc.
ISO 20607:2019 Arrow pointing right
Zert CLM ISO206072019 Service package

Maskinsäkerhet – Bruksanvisning – Allmänna principer

Ett tjänstepaket som innehåller allt du behöver

Paketet omfattar en utbildning i webbtjänsten samt en mindre konsultinsats vid uppställningen. Därefter inleds ett Zert CLM-abonnemang med färdiga mallar för att skriva bruksanvisningar. Du kan direkt komma igång med författandet och börja producera innehåll.

Vi vill utmana gamla ineffektiva arbetssätt och ersätta dem med smarta automatiserade lösningar, helt enkelt för att du ska kunna ägna dig åt det som är väsentligt i ditt dagliga arbete.

Support Arrow pointing right
Woman typing on a laptop
Zert Kundsupport
Du är välkommen att kontakta vår support under vardagar kl. 08-17
Boka demo Arrow pointing right
Digital meeting happy man waving hello to the laptop
Boka en produktspecialist
Vi har utvecklat digitala produkter för teknikinformation, riskbedömningar, kvalitet och prestanda. Vill du veta mer?
Logga in Zert CLM Arrow pointing right
sketch of people working together
CLM- Content Life Cycle Management
När du klickar på logga in, exporteras du till en extern sida utanför AFRY.com
articles written on white paper in old type machine

Nyhetsarkiv

Här samlar vi alla nyheter och artiklar kategoriserade efter respektive produkt.

Kontakt

Markus Astergren - Section Manager Zert

Markus Astergren

Section Manager Zert

Kontakta Markus Astergren

För säljrelaterade förfrågningar, fyll i detta formulär. För övriga frågor, besök våra kontors- och kontaktsidor.
Flere kolleger

Specialized Operational Excellence

Ta reda på mer om fördelarna med vår kombination av olika spetskompetenser och hur vi applicerar dem på hela produktlivscykeln.