Digitalisation

AFRY Zert CMP

Compliance Management Portal

Översikt Arrow pointing right

Proaktiv efterlevnadskontroll

AFRY Zert CMP är en webbaserad programvara som ger dig full kontroll över din produktportföljs efterlevnadsstatus, idag och imorgon. CMP står för Compliance Management Portal och ger en omfattande överblick över relevanta regler, krav och aktiviteter som rör upprätthållandet av efterlevnad för dina produkter.

Allt finns där när du behöver det

Du kan enkelt samla in, lagra eller länka till verifierande dokument eller annan bekräftande information som testrapporter, certifikat, riskbedömningar, teknisk information, etiketter, manualer, bilder och all annan relevant information.

Eftersom systemet är molnbaserat och säkrat är det redo för full samverkan mellan olika avdelningar inom ett företag och olika platser. Att svara på marknaden, myndigheter eller kunder i frågor som rör efterlevnad kommer att vara snabbt och enkelt.

 

Two men working on project

Komplett översikt av din produktportfölj

Med Zert CMP har du kontroll över efterlevnadsstatus och enkel tillgång till all relevant information direkt på begäran. Kontrollen gör att du kan fokusera på proaktiva åtgärder i stället för att arbeta på ett reaktivt sätt och släcka bränder, vilket sparar tid och resurser.

  • Ett ställe för all information och dokumentation relaterad till efterlevnad
  • Strukturerad och alltid tillgänglig för alla
  • Checklistor för marknadsspecifika krav

 

Så fungerar CMP Arrow pointing right

Aktuell och tydlig översikt

Zert CMP ger dig snabbt en visuell översikt över efterlevnadstatusen för dina produkter. På så sätt har du alltid kontroll, även över detaljerna med lagring eller länkar till nödvändig information.

All data uppdateras i realtid, vilket innebär att du direkt ser om något är planerat, pågår eller är och vilken information som behövs för att uppfylla kraven. I samma vy får du även information om statusen för dessa krav.

 

Digitalisation

Ger dig möjlighet att följa produktens livscykel

Systemet hanterar kraftfulla checklistor och vägledning som stödjer alla avdelningar inom ditt företag genom alla steg i produktutveckling, leverantörskommunikation samt försäljning och marknad.

När en produkts livslängd är över kan du behålla den tekniska filen och annan relevant information efter behov.

engineer hand digital tablet

Knyt samman olika delar

När ett dokument laddas upp till AFRY Zert CMP får granskaren omedelbart en notifikation, och granskningsprocessen kan börja.

Du sammanför enkelt relevanta direktiv, standarder, och lagar som gäller för dina produkter. Du kan även koppla dem till den specifika marknaden så du vet att allt är på plats när du släpper en ny produkt eller placerar en befintlig produkt på en ny marknad.

Gear whit images of tools and symbols

Relevant information och status för alla intressenter

Produktägare får en översikt över statusen för sina produkter, med möjlighet att generera rapporter.

Bjud in medarbetare, leverantörer, och kunder och ge möjlighet att se den aktuella statusen och relevant information.

Egenskaper Arrow pointing right

Tydlig, intuitiv och tillgänglig

I Zert CMP samlar du alla dokument och länkar till respektive aktivitet i nuvarande åtgärdsplan. Du får enkelt en aktuell översikt över efterlevnadsstatusen och när den är klar arkiveras all dokumentation. Strukturer och processer möjliggör smidig överföring om du behöver överlämna hela, eller delar av, informationen och arbetssättet. Med Zert CMP går exporten och överföringen av dokumentation smidigt. De anpassningsbara mallarna gör att du kan exportera till andra system och filstrukturer.

Hantera stora produktportföljer

Särskilt med omfattande produktportföljer kan det vara utmanande att administrera efterlevnadsdokumentation på ett smidigt sätt. Därför gör Zert CMP det möjligt för dig att sammanställa hela dokumentationen och dess status med ett knapptryck.

two people organize cardboard boxes logistics packaging

Heltäckande överblick

Systemets instrumentbräda visualiserar statusen för en hel produktportfölj och överensstämmelse med krav, marknad för marknad samt kundspecifika krav.

Med Zert CMP har du kontroll över efterlevnadsstatus och enkel tillgång till all relevant information direkt på begäran. Kontrollen gör att du kan fokusera på proaktiva åtgärder i stället för att arbeta på ett reaktivt sätt och släcka bränder, vilket sparar tid och resurser.

Young coworkers discussing business ideas at modern office. Bearded man pointing hand to laptop display. Graphs, online interfaces, diagram on notebook screen. Horizontal, blurred, color filter.
Integrerad åtgärdsplan
Schemalägg och följ upp aktiviteter kopplade till efterlevnadsarbetet. Sampla allt och synkronisera med befintliga system som Jira eller Outlook.

Låt våra specialister hantera dina ärenden

Våra kollegor erbjuder stöd i att samla in portföljen och kraven för att skapa en övergång från status quo till molnbaserad, proaktiv efterlevnadshantering som är tillgänglig för alla deltagare och för att accelerera satsningen.

Erfarna konsulter hjälper dig att vara förberedd inför kommande lagstiftning genom att granska din portfölj och vidta nödvändiga åtgärder.

Funktioner Arrow pointing right

Mer produkt och mindre implementering

Tack vare vår erfarenhet och kontinuerligt utveckling innehåller Zert CMP många nyttiga funktioner, men för din organisations bekvämlighet kan det integreras med befintliga system genom standardiserade gränssnitt. Att sätta i gång din organisation med full implementering kan vara snabbt och organiserat, med potential för långvariga relationer.

 

Smidig leverantörsinmatning

Begär viktiga dokument från leverantörer med automatiserade påminnelser och granskningsprocesser. Leverantörerna kan ladda upp sin egen dokumentation till Zert CMP och samtidigt får ansvarig granskare en notifikation.

Sätt upp kraven som leverantörerna måste uppfylla och få en tydlig översikt över deras status, inom deras ansvar.Så snart en leverantör laddar upp ett dokument till Zert CMP kan personen som är ansvarig för att granska dokumentet påbörja sin aktivitet.

 

Young coworkers discussing business ideas at modern office. Bearded man pointing hand to laptop display. Graphs, online interfaces, diagram on notebook screen. Horizontal, blurred, color filter.

Avvikelser och risker

Du vill inte ha dem, men du vill definitivt veta om de du har!

De största hindren för rapportering av avvikelser, incidenter och andra händelser är tillgänglighet och enkelhet att fylla i det initiala registreringsformuläret.

Zert CMP ger möjlighet att samla in, lagra och riskbedöma potentiella avvikelser med mångsidig riskbedömningsfunktionalitet som gör att du kan använda skräddarsydda riskbedömningar för att stödja dina behov.

 

Digitalisation

Dokumentation

Du kan exportera till andra system och filstrukturer tack vare anpassade mallar så att verksamheten får tillgång och enkelt kan fortsätta använda materialet. Informationen du exporterar är alltid den senaste. Med hjälp av automatiskt genererade punktlistor är det lätt att informera alla involverade om kvarvarande aktiviteter.

Efterlevnadsstatus, checklistor och annan relevant dokumentation kopplas till smarta formulär som är länkade till aktuell handlingsplan. När till exempel ett projekt är slutfört, sammanfattas all säkerhetsrelaterad dokumentation och arkiveras.

Övervaka statusen på din produktportfölj

Genom att titta på en produktportfölj i en matrisstruktur får produktägare och portföljchefer en överblick över hur allt går, utan att behöva gå igenom alla detaljer.

Du har till och med en uppdelning av produkter i individuella kolumner och på raderna ser du varje marknadsstatus. Staplarna visar en sammanfattning av vilka krav och dokumentationskrav som är planerade, pågående eller slutförda.

Support Arrow pointing right
Woman typing on a laptop
Zert kundsupport
Välkommen att kontakta vår support vardagar kl. 08-17
Boka demo Arrow pointing right
Digital meeting happy man waving hello to the laptop
Boka en produktspecialist
Vi har utvecklat digitala produkter för teknikinformation, riskbedömningar, kvalitet och prestanda. Vill du veta mer?

Gerhard Haider - Product Portfolio Manager

Gerhard Haider

Product Portfolio Manager

Kontakta Gerhard Haider

För säljrelaterade förfrågningar, fyll i detta formulär. För övriga frågor, besök våra kontors- och kontaktsidor.
Jacob Rydholm - Business Unit Manager, Specialized Operational Excellence

Jacob Rydholm

Business Unit Manager, Specialized Operational Excellence

Kontakta Jacob Rydholm

För säljrelaterade förfrågningar, fyll i detta formulär. För övriga frågor, besök våra kontors- och kontaktsidor.
Flere kolleger

Specialized Operational Excellence

Ta reda på mer om fördelarna med vår kombination av olika spetskompetenser och hur vi applicerar dem på hela produktlivscykeln.