607_gettyimages-915132544 Safe collaboration EHS Machinery safety CE Marking green helmets from above construction workplace

AFRY Zert RM

RM - Risk Management

Översikt Arrow pointing right

Samla all riskhantering på ett ställe

AFRY Zert RM är ett webbaserat program som samlar din riskhantering på ett och samma ställe. Programmet gör det enkelt att såväl identifiera som värdera och kommunicera riskerna i din organisation, eftersom Zert RM är uppbyggt av moduler anpassar du det dessutom enkelt efter dina behov.

AFRY Zert RM

Översikt och kommunikation

Riskhantering handlar i grund och botten om att förutse sådant som kan gå fel och se till att sådant som redan har gått fel inte händer igen.

I Zert RM hanterar du allt från inrapportering av händelser till avancerade tekniska riskanalyser. Därefter kan du enkelt bedöma riskerna utifrån samma värderingsgrund och kommunicera dem till alla som behöver informationen.

Kartlägg din organisation och se status och statistik för riskrelaterade aktiviteter, per avdelning, maskinlinje, processdel, maskin eller trycksatt enhet.

Så fungerar programmet Arrow pointing right

Samlar och ger kontroll

 AFRY Zert RM ger dig kontroll över allt som har med riskhantering att göra. Programmet samlar alla steg i din arbetsprocess i ett och samma program och innehåller allt du behöver för att kunna arbeta effektivt finns där från början.

Med AFRY Zert RM får du:

 • Stöd att visualisera och synliggöra risker
 • Strukturerad bild av var i din organisation risker finns
 • Övergripande och aktuell statistik
 • Hjälp att hantera alla typer av riskbedömningar
 • Tillgång till Checklistor
 • Möjlighet att skapa Ronder
 • Kontroll över dina Handlingsplaner

 

AFRY Zert RM structure

Synliggör riskerna

Zert RM gör det enkelt att snabbt överblicka risker. I samma stund som riskanalysen är färdig ser du resultatet i grafiken.

I Zert RM kan du bygga upp en eller flera strukturer över din anläggning likt en trädstruktur. De kan vara uppbyggda enligt exempelvis företagets anläggnings- eller organisationsstruktur.

Strukturen används som en översikt där du kan se vad som har genomförts på respektive avdelning, maskinlinje, processavsnitt, maskin eller trycksatt anordning.  

 

 

Product ZERT RM structure desktop

Struktur och statistik

Genom strukturen i Zert RM kan du snabbt se vad som genomförs på en avdelning och få statistik för varje sektion.

Exempel på statistik som kan användas i systemet är:  

 • pågående / slutförda åtgärder
 • försenade åtgärder
 • pågående / slutförda riskbedömningar
 • genomförda checklistor
 • skyddsronder
 • höga arbetsmiljörisker, miljörisker, anläggnings risker
Egenskaper Arrow pointing right

Samla allt som rör risk och säkerhet i AFRY Zert RM

Samla allt som rör risk och säkerhet och låt till exempel underleverantörer och externa projektledare bidra med sina delar. Analysera allt från produkter och anläggningar till direkta projektrisker.

AFRY Zert RM samlar alla steg i din arbetsprocess i ett och samma program. Här ryms allt du behöver för att kunna arbeta effektivt finns där från början, PDCA- cykeln, Strukturer, heltäckande systemstöd, checklistor och riskbedömningar.

planning engineering drawing design

PDCA

Ett naturligt led i all riskhantering är det systematiska förbättringsarbetet och ledningssystemet. Därför stöder AFRY Zert RM dokumentation och kommunikation genom hela PDCA-cykeln, Plan, Do, Check, Act.

 

Man in work wear overlooking industrial scene

Strukturer

I AFRY Zert RM kan du bygga upp hela eller delar av din anläggning på ett strukturerat sätt. Du väljer själv om du vill bygga en eller flera olika strukturer.

Strukturerna kan vara uppbyggda enligt exempelvis företagets anläggnings- eller organisationsstruktur, likt trädstrukturer.

Zert RM desktop PC Ipad smartphone

Systemstöd

AFRY Zert RM fungerar i både Android och iOS.

I stället för att skriva ut checklistan kan du fylla i den direkt från mobilen, pekplattan eller datorn och spara både tid och papper.

Funktionsöversikt Arrow pointing right

Ta en titt på några viktiga funktioner

I ett och samma program finns allt du behöver för att kunna arbeta effektivt, direkt från start.

Nedan beskrivs några av de funktioner vi tycker är viktiga:

 • Checklistor
 • Ronder
 • Handlingsplaner
 • Riskbedömningar - Information om hur en Riskbedömning går till hittar du i en egen flik
586_gettyimages-532029699 CE marking Machine Safety Construction workers orange overalls helmets white wall stairs

Checklistor

Checklistorna i AFRY Zert RM fungerar som kraftfulla verktyg. De kan användas för att göra enklare riskbedömningar, där man med hjälp av frågornas utformning styr in den som gör riskbedömningen i rätt tankesätt.

För en verksamhet i förändring

I Zert RM administrerar och skapar du lätt nya checklistor, allt eftersom behovet för användaren ändras. Fullständig versionshantering ger en möjlighet att blicka tillbaka på vad som genomförts och hålla koll på nuvarande versioner.

Checklistorna går att utföra på plats, via mobilen eller surfplatta för smidig användning.

Stöd för regulatorisk efterlevnad

Du kan använda checklistor som stöd och bekräftelse på att du gjort allt rätt inför ett kommande arbete. Checklistorna passar också bra som verktyg för att säkerställa så att din verksamhet uppfyller alla relevanta krav. Vi erbjuder stöttning med att ställa upp checklistor i Zert RM utifrån dina behov, vi säkerställer att de uppfyller gällande regelverk.

Exempel på användningsområden för checklistor i Zert RM:

 • Uppfylla kraven i maskindirektivets bilaga i inför ce-märkning
 • Fortlöpande tillsyn och riskbedömning enligt afs 2017:3
 • Riskbedömning före underhållsarbete
 • Säker avställning

 

 

Riskhantering i mobilen
I checklistorna har du liknande möjligheter som i en full riskbedömning. Du kan dokumentera risker, göra riskvärderingar och sätta upp åtgärder. 
Industry safety

Ronder

Checklistorna i Zert RM går även att göra periodiserade och kallas då för Ronder. Genom en av rondernas funktioner går det automatiskt ut påminnelser, till utvalda personer, när det börjar vara dags att genomföra checklistan.

Alla funktioner som checklistorna har finns även i Ronderna.

Exempel på ronder kan vara:

 • Återkommande kontroll av säkerhetsfunktioner på en maskin
 • Periodiska skyddsronder

Full koll på handlingsplanen

Zert RM håller koll på allt åt dig. Programmet påminner dig om när något ska vara klart, delegerar automatiskt uppgifter till dina medarbetare och sammanställer allt med ett enda knapptryck.

 • Handlingsplanen ger dig överblick och du får automatiska påminnelser.
 • Listan visar en sammanfattning av aktiviteterna i handlingsplanen.
 • Aktivitetsbeskrivningen visar status på aktiviteten och övrig information.
Riskbedömning Arrow pointing right

Riskbedömning

I AFRY Zert RM hanterar du alla typer av riskbedömningar, allt från enklare riskbedömningar till avancerade maskin- och processriskbedömningar.

Alla Riskbedömningsmetoder är baserade på lagkrav och anpassas efter kundens behov, så att rätt typ av riskbedömning används vid rätt tillfälle.

I en riskbedömning kan man välja att samtidigt bedöma risker med arbetsmiljö, yttre miljö, anläggningsrisker, ekonomi och produktionsrisker etc.  

I systemet finns färdiga metoder för att uppfylla kraven för exempelvis:

 • CE-märkning enligt maskindirektivet 2006/42/eg (iso 12100:2010)
 • Användning av arbetsutrustning afs 2006:4
 • CE-märkning enligt ped direketivet 2014/68/eu (afs 2016:1)
 • Processriskbedömningar hazop
 • Kontroll och användning av tryckbärande anordning afs 2017:3
hero 3

Så går en riskbedömning till

I AFRY Zert RM genomförs riskbedömningar i fyra steg, i enlighet med ISO 31 000.  

 1. Identifiera och analysera riskerna
 2. Lägg till åtgärder på risker som kräver ytterligare riskreduktion
 3. Tilldela åtgärder till en ansvarig person
 4. Färdigställ och avsluta riskbedömningen

I programvaran finns givetvis versionshantering för riskbedömningarna, vilket ger en möjlighet att gå tillbaka för att undersöka eventuella förändringar och enkelt revidera nuvarande version vid exempelvis förändringar över tiden.

Återanvänd det som fungerar

Har du redan en metod och en riskmatris som du är nöjd med så använder du den i AFRY Zert RM.

Det går att lägga in sina befintliga riskbedömningsmetoder så att du inte behöver byta arbetssätt bara för att du börjar använda ett nytt system.

Det finns såklart även möjlighet att ställa upp riskmatriser efter behov.

AFRY Zert RM
Support Arrow pointing right
Woman typing on a laptop
Zert Kundsupport
Du är välkommen att kontakta vår support under vardagar kl. 08-17
Boka demo Arrow pointing right
Digital meeting happy man waving hello to the laptop
Boka en produktspecialist
Vi har utvecklat digitala produkter för teknikinformation, riskbedömningar, kvalitet och prestanda. Vill du veta mer?

Kontakt

Markus Astergren - Section Manager Zert

Markus Astergren

Section Manager Zert

Kontakta Markus Astergren

För säljrelaterade förfrågningar, fyll i detta formulär. För övriga frågor, besök våra kontors- och kontaktsidor.
Flere kolleger

Specialized Operational Excellence

Ta reda på mer om fördelarna med vår kombination av olika spetskompetenser och hur vi applicerar dem på hela produktlivscykeln.