Projektikehitys

AFRY Zert RMp

Riskhantering i ditt projekt

Översikt Arrow pointing right

Full kontroll genom hela projektet

AFRY Zert RMp är ett webbaserat program för kravhantering som ger dig som projektledare full kontroll under hela projektet. Systemet hanterar och kopplar allt som rör ett projekt, från dokument, kravställningar och aktiviteter till avslut, lessons learned och arkivering.

Förutom att alla dokument hanteras enhetligt på en och samma plats så är AFRY Zert RMp även ett planerings-, process- och kvalitetsstöd med fokus på lagdrivna krav, krav från standarder samt företagsspecifika krav.

Zert RMp ger dig en total överblick, ökad tillgänglighet och smidig dokumenthanteirng. Med Zert RMp som verktyg för riskhantering i ditt projekt lär du spara både tid och resurser.

people working together

Aktuell status i tydlig översikt

Med Zert RMp är projektledaren uppdaterad under hela projekttiden om hur arbetet med kravuppfyllnaden fortskrider samt om vilken dokumentation som begärs, förändras, levereras och godkänns. Det är dessutom enkelt att lägga till vårt system för riskbedömningar, Zert RM, med valda riskbedömningsmallar.

Så fungerar programmet Arrow pointing right

Utvecklad för samarbete

AFRY Zert RMp låter dig snabbt få en visuell överblick över statusen på ditt projekt. På så sätt har du alltid kontroll, även över detaljerna. Under projektets gång är det enkelt att få överblick över statusen på arbetet, plocka ut rapporter eller bjud in intressenter och ge dessa en möjlighet att se aktuell status. När projektet avslutas sammanfattas och arkiveras all säkerhetsrelaterad dokumentation.

Projektikehitys

Gällande status

Du ser i realtid om någonting är planerat, pågående eller färdigt. Genom ett knapptryck kan du till exempel se vilka krav som gäller och vilken dokumentation som kommer att behövas. Samma vy låter dig även se statusen på dessa krav.

Leverantörs kommunikation

Begär viktiga dokument från leverantörer med automatiska påminnelser och granskningsprocesser.  

Leverantörerna kan själva ladda upp sin dokumentation till Zert RMp och i samma stund det sker får den som är ansvarig för granskningen av dokumentet information om detta.

AFRY Zert RMP structure

Tillgänglighet och kontroll

I samma stund som ett dokument laddas upp till Zert RMp får den som är ansvarig för granskningen av dokumentet information om detta. Granskningsprocessen kan sätta igång direkt.

För in arbetsmiljöplaner, checklistor o.s.v. i smarta forumulär kopplade till en aktiv handlingsplan. När projektet avslutas sammanfattas och arkiveras all säkerhetsrelaterad dokumentation.

 

Ständig förbättring

Genom en enkel inrapportering via mobila appar kan du spåra upp de avvikelser och incidenter som inträffat under projektet för att dra lärdom till nästa gång. När projektet avslutas sammanfattas och arkiveras all säkerhetsrelaterad dokumentation.

 

hero 3

Exportera och lämna över

Exportera och överlämna dokumentationen i ett projekt på ett smidigt sätt. Du kan exportera både till andra system och filstrukturer tack vare kundanpassade mallar.

Dessutom kan du exportera informationen till webbtjänsten AFRY Zert RM så att linjen enkelt kan fortsätta använda materialet.

Funktioner och egenskaper Arrow pointing right

Samla, koppla, arkivera

I AFRY Zert RMp samlar du alla dokument och kopplar till respektive aktivitet i handlingsplanen. Du får enkelt en aktuell överblick av hela projektet och när det är klart arkiveras all dokumentation.

Strukturer och process underlättar om du behöver lämna över hela eller delar av projektet. Särskilt i stora projekt kan det vara svårt att ta hand om alla dokument på ett smidigt sätt. Därför låter Zert RMp dig sammanställa hela projektets dokumentation och dess status med ett knapptryck. Du kan sedan enkelt överlämna det till din mottagare.

 

laptop remote work

Smidig överlämning

Du kan exportera både till andra system och filstrukturer tack vare kundanpassade mallar. Dessutom kan du exportera informationen till webbtjänsten AFRY Zert RM så att linjen enkelt kan fortsätta använda materialet.

Den information du exporterar är alltid den senast gällande. Med hjälp av automatgenererade restpunktlistor är det enkelt att informera alla inblandade om vad som återstår att göra.

För in arbetsmiljöplaner, checklistor o.s.v. i smarta forumulär kopplade till en aktiv handlingsplan. När projektet avslutas sammanfattas och arkiveras all säkerhetsrelaterad dokumentation.

 

Hantera alla detaljer i dina lagkrav automatiskt

Genom att titta på projektet i matrisstruktur får projektintressenter och projektledare en överblick över hur allt går, utan att behöva gå igenom alla detaljer.

Varje delprojekt ser du i enskilda kolumner och på radnivå ser du discipliner. Staplarna visar en summering av vilka krav och dokumentationskrav som är planerade, pågående eller färdiga.

AFRY Zert RMp overview

Leverantörskontroll

Sätt upp de krav som leverantörerna ska uppfylla i sina leveranser och få en tydlig överblick över dess status inom hela projektet.

Begär viktiga dokument från leverantörer med automatiska påminnelser och granskningsprocesser. När projektet avslutas sammanfattas och arkiveras all säkerhetsrelaterad dokumentation.

I samma stund som en leverantör laddar upp ett dokument till AFRY Zert RMp kan den som är ansvarig starta sin granskning.

Support Arrow pointing right
Woman typing on a laptop
Zert Kundsupport
Du är välkommen att kontakta vår support under vardagar kl. 08 - 17
Boka demo Arrow pointing right
Digital meeting happy man waving hello to the laptop
Boka en produktspecialist
Vi har utvecklat digitala produkter för teknikinformation, riskbedömningar, kvalitet och prestanda. Vill du veta mer?

Markus Astergren - Section Manager Zert

Markus Astergren

Section Manager Zert

Kontakta Markus Astergren

För säljrelaterade förfrågningar, fyll i detta formulär. För övriga frågor, besök våra kontors- och kontaktsidor.
Flere kolleger

Specialized Operational Excellence

Ta reda på mer om fördelarna med vår kombination av olika spetskompetenser och hur vi applicerar dem på hela produktlivscykeln.