Arbetsmiljö

Gapminder

Arbetsmiljö

En trygg och säker arbetsplats

Genom systematiskt arbetsmiljöarbete och expertstöd inom arbetsmiljöfrågor säkerställer vi en trygg arbetsplats för er organisation med medarbetare. 

AFRY har lång erfarenhet av att bistå med stöd inom arbetsmiljöområdet till en rad olika organisationer. Denna erfarenhet gör att vi kan arbeta effektivt och resultatorienterat. 

Struktur och storlek

Vi arbetar nära dig och anpassar vårt arbete till strukturen och storleken hos er organisation. Vi erbjuder både handledning i tekniska frågor så väl som expertråd inom arbetsmiljöområdet. Vid behov kan vi även utnyttja övrig expertkompetens som vi på AFRY besitter, t.ex. inom vattenrening, luftrening, avfallsfrågor, markfrågor, miljölagstiftning, hållbarhet, samhällsskydd, beredskap och krishantering.

Tjänster inom arbetsmiljö

Våra tjänster inom området är:

 • EHS-, HSE-, HSEQ-, HMS-roller
 • Risksamordning
 • Ledningssystem för riskhantering/arbetsmiljö/processäkerhet
 • Samordning (BAS-P och BAS-U)
 • Organisatorisk och social arbetsmiljö
 • Revisioner av ledningssystem
 • Occupational Health & Safety (OSH)
 • Säkerhetskultur
 • Olycksutredningar
 • Kemiska arbetsmiljörisker
 • Maskinsäkerhet
 • ATEX – explosionsfarlig miljö

Kontakt

Har du frågor om arbetsmiljö, vänligen kontakta våra experter inom området: 
Anders Norén på AFRY i Malmö, anders.noren@afry.com, 010-505 51 49.
Jennie Ossmark Torstensson på AFRY i Malmö, jennie.ossmark.torstensson@afry.com, 010-505 10 48.

Vår samlade kompetens och expertis

BRANDSKYDD, RISK OCH SÄKERHET