AFRY + Gapminder Jonas Gustavsson and Anna Rosling Rönnlund

Arbetsmiljö

En trygg och säker arbetsplats

Genom systematiskt arbetsmiljöarbete och expertstöd inom arbetsmiljöfrågor säkerställer vi en trygg arbetsplats för er organisation med medarbetare.

AFRY har lång erfarenhet av att bistå med stöd inom arbetsmiljöområdet till en rad olika organisationer. Denna erfarenhet gör att vi kan arbeta effektivt och resultatorienterat.

Struktur och storlek

Vi arbetar nära dig och anpassar vårt arbete till strukturen och storleken hos er organisation. Vi erbjuder både handledning i tekniska frågor så väl som expertråd inom arbetsmiljöområdet. Vid behov kan vi även utnyttja övrig expertkompetens som vi på AFRY besitter, t.ex. inom vattenrening, luftrening, avfallsfrågor, markfrågor, miljölagstiftning, hållbarhet, samhällsskydd, beredskap och krishantering.

Tjänster inom arbetsmiljö

 • EHS-, HSE-, HSEQ-, HMS-roller
 • Risksamordning
 • Ledningssystem för riskhantering/arbetsmiljö/processäkerhet
 • Samordning (BAS-P och BAS-U)
 • Organisatorisk och social arbetsmiljö
 • Revisioner av ledningssystem
 • Occupational Health & Safety (OSH)
 • Säkerhetskultur
 • Olycksutredningar
 • Kemiska arbetsmiljörisker
 • Maskinsäkerhet
 • ATEX – explosionsfarlig miljö

Vår samlade kompetens och expertis

BRANDSKYDD, RISK OCH SÄKERHET

Kontakt

Har du frågor om arbetsmiljö eller vill du komma i kontakt med oss kring vårt bygg- och fastighetserbjudande? Välkommen att kontakta någon av våra experter eller ansvariga inom området. För övriga frågor, besök våra kontorssidor eller lediga jobb.

Anders Norén - Market Area Manager Safety, Malmö

Anders Norén

Marknadsområdeschef Safety, Malmö

Kontakta Anders Norén

För säljrelaterade förfrågningar, fyll i detta formulär. För övriga frågor, besök våra kontors- och kontaktsidor.
Jennie Ossmark Torstensson - Expert riskhantering

Jennie Ossmark Torstensson

Expert riskhantering

Kontakta Jennie Ossmark Torstensson

För säljrelaterade förfrågningar, fyll i detta formulär. För övriga frågor, besök våra kontors- och kontaktsidor.