1790_afry_makingfuture0898.jpg

Återbruk - för mer hållbara byggnader

Lösning med hänsyn både till ekonomi och miljö

I takt med byggbranschen arbetar för att agera mer hållbart, ökar fokusen på återbruk av material. Utvecklingen – som bland annat drivs på av hållbarhetsmål, lagkrav och certifieringar – pekar mot allt mer återbruk. På AFRY arbetar vi med frågan varje dag. Vi hjälper dig hitta återbruks-lösningar som både är ekonomiskt och miljömässigt hållbara.

Boverket uppmanar till återbruk

Förändrade klimatrisker sätter allt starkare fokus på återbruk av material inom byggbranschen. Boverket uppmanar till att man vid rivning – istället för att förbränna eller deponera – bör eftersträva att återbruka och återvinna så mycket som möjligt av befintliga byggprodukter och byggmaterial.

Enligt Boverket bör man också vid renovering av befintliga byggnader försöka behålla brukbart material. Och vid nybyggnad eller renovering undersöka möjligheterna att använda begagnade byggprodukter.

Både miljömässiga och ekonomiska vinster

Genom att återbruka kan man minska avfall och utsläpp samt spara energi. Det är också kostnadseffektivt – återanvända material är ofta mer prisvärda än nya. Återbruk spelar dessutom en viktig roll vid bevarande av kulturhistoriska värden.

Hur mycket återbruk ryms i ditt projekt?

Alla byggprojekt rymmer både utmaningar och möjligheter till återbruk – oavsett om du önskar återbruka material under en renovering eller integrera återvunna material i ett nybygge. Konsten är att hitta lösningar som både är ekonomiskt och miljömässigt hållbara. Men hur ska man tänka? Vilken nivå av återbruk är möjlig och lämplig i ditt projekt?

Kontakta Jenny Tedelid

För säljrelaterade förfrågningar, fyll i detta formulär. För övriga frågor, besök våra kontors- och kontaktsidor.