Gapminder

ATEX

Explosionsfarlig miljö (ATEX)

Dagens lagstiftning ställer krav på att skydd mot explosion och antändning ska vara dokumenterat. För att kunna göra detta, krävs ett gediget säkerhetskunnande om tändkällor och riskkällor enligt ATEX-direktivet.

Riskbedömningsprocessen är ett lagarbete mellan verksamhetsansvarig, processpersonal samt en partner med stor kunskap och erfarenhet av klassningsstandarder och reducering av risker
 
Vi har expertkompetensen för att utreda förutsättningar och ge råd för att begränsa skador på människor, egendom och miljö i samband med hantering av brandfarlig vara eller brandfarligt damm.

Kontakt

Har du frågor om ATEX, vänligen kontakta 
Ulf Gustavsson, ulf.m.gustavsson@afry.com, 010-505 03 56.