Inženýr provádí měření v tunelu

Bergteknik

AFRYs tjänster inom bergteknik

Berg är det säkraste och stabilaste materialet för infrastruktur och byggnation. AFRY projekterar för samhällets basfunktioner som möjliggör växande stadsregioner, kommuner och industrier för energi och råvaror.

En ökad framkomlighet i städer med smidig pendeltrafik längs väg och spår, höghastighetsjärnväg som knyter samman regioner, stabila utrymmen för industrins anläggningar. Ett växande samhälle kräver byggnation i berg. AFRY bidrar som en av landets ledande konsultföretag inom bergteknik till kunskap och utveckling inom visualisering, metodval och framkomlighet i flera av landets största infrastrukturprojekt.

Med hjälp av riskanalyser och vibrationsmätningar kan stabilitet och funktion hos bostäder och andra verksamheter säkerställas vid arbete i berg. Säker sprängning och losshållning i stadsnära miljö möjliggör skonsam inverkan på byggnader och miljö.

Genom 3D-projektering underlättar vi kalkyl och planering av tunnlar och undermarksanläggningar. Våra bergmekaniker utför beräkningar och analyser i både 2D och 3D och våra byggledare stöttar på plats vid byggplatsuppföljning. Under nybyggnation, underhållsarbeten och besiktning bidrar våra tekniker med stabilitetsutredningar och förstärkningsanvisningar. AFRY arbetar med totalt oberoende och samarbetar med såväl stora statliga beställare som innovativa fåmansföretag i branschen.

Inženýr provádí měření v tunelu

Kontakt

Vill du veta mer om våra bergtekniska tjänster?