Infra-Buildings, inspection

Besiktning

Besiktningar, provningar och kontroller att lita på

Vill du förebygga, testa och minska din radonexponering? Eller är det dags att besiktiga el- och brandsystemet? Kontakta oss för kostnadseffektiva provningar och kontroller. 

Oavsett vilken typ av besiktning du behöver eller storleken på din organisation kan vi hjälpa till. 

I Sverige har vi ett femtiotal EN-auktoriserade besiktningsingenjörer som tillsammans utgör nästan en tredjedel av de som är verksamma i landet. Alla besiktningspersoner är utbildade av Svenska Byggingenjörers riksförbund (SBR) och har gedigen erfarenhet från bygg- och fastighetsbranschen.

Vi kan bland annat hjälpa till med

 • entreprenadbesiktningar 
 • EN-revisionsbesiktningar 
 • ATEX-direktivet 
 • obligatorisk ventilationskontroll (OVK) 
 • besiktning av brandskyddsutrustning  
 • energideklaration  
 • Due Diligence/TEDD 
 • statusbedömningar  
 • radonmätniingar och åtgärder 
 • sprinklersystem 
 • skadevärderingar 
 • rekommendationer 
 • utbildningar 
 • tekniska inventeringar vid ägarbyten 
 • riskanalyser 
 • miljömätningar 

Exempel på tjänster:

Anders Lundin
VP and Head of BA Buildings
Björn Qvist
VP and Head of International Expansion Buildings