Infra-Buildings, fire safety

Brandskydd, risk och säkerhet

Vi ser över din säkerhet

Brandskydd och riskhantering, inklusive arbetsmiljö, samhällsskydd och beredskap.

  AFRY har fler än 100 experter som arbetar med olika typer av riskhantering och avancerad brandteknisk projektering. Vi ser möjligheter och lösningar i alla komplexa utmaningar. För oss är inget projekt för litet eller för stort.

  Kontakta AFRY när ni behöver hjälp med brand, risk, arbetsmiljö eller samhällsskydd och beredskap.

  Exempel på tjänster:

  Anders Lundin
  VP and Head of BA Buildings
  Björn Qvist
  VP and Head of International Expansion Buildings

  Relaterade nyheter och artiklar