two people organize cardboard boxes logistics packaging

Bruksanvisning enligt ISO 20607:2019

Komplett paket för produktion och hantering av bruksanvisning enligt ISO 20607:2019

Tjänstepaketet innehåller det du behöver för att producera en bruksanvisning som följer den nya standarden, Maskinsäkerhet – Bruksanvisning – Allmänna principer ISO 20607:2019

Med färdiga mallar kommer du snabbt igång med arbetet.

Paketet omfattar en utbildning i webbtjänsten samt en mindre konsultinsats vid uppställningen. Därefter inleds ett AFRY Zert CLM -abonnemang med färdiga mallar för att skriva bruksanvisningar.

Du kan direkt komma igång med författandet och börja producera innehåll. Vi utmanar föråldrade, ineffektiva arbetssätt och ersätter dem med smarta automatiserade lösningar, helt enkelt för att du ska kunna ägna dig åt de som är väsentligt i ditt dagliga arbete.

 

Innehåll

Tjänstepaketet innehåller det du behöver för att producera en bruksanvisning som följer standarden:

  • Abonnemang i AFRY Zert CLM
  • Utbildning
  • Färdiga mallar
  • Säker förvaring
  • Översättning
  • Återanvändning
  • Samlad process
Zert CLM ISO206072019 Service package

ABONNEMANG I ZERT CLM

CLM erbjuder en intuitiv författarmiljö som gör det enkelt att samarbeta. Systemet hjälper dig att maximera återanvändningen genom att ge omedelbar tillgång till återanvändbara segment. Under författandet hjälper verktyget till med stavning, terminologi och att följa de riktlinjer ditt företag definierat.

FÄRDIGA MALLAR

Med färdiga stil-, layout- och formatmallar finns allt du behöver för att kunna producera kvalitativt material.

Utan att behöva lägga ned massa tid på layout kan du fokusera på det som är viktigt, nämligen innehållet.

Hand lifting paper buildning
Digitalisation

SÄKER FÖRVARING

Den starka kvalitetssäkringen ger dig full kontroll och trygghet, inte minst vid översättning.

Återskapande av tidigare utgåvor och/eller selektivt genomslag av viktiga förändringar är funktioner som gör dig effektiv.

ÅTERANVÄNDNING

Återanvändning är möjlig på alla informationsnivåer ner i minsta detalj. All information lagras och översätts vid ett enda tillfälle, men kan användas i ett obegränsat antal publikationer. Den automatiska språkliga sökfunktionen hjälper dig att hitta och återanvända material i realtid.

Pile of folded paper on a white background
Inclusion and diversity afry team making future jonas amir

ÖVERSÄTTNING

CLM hjälper dig att hantera översättningsprocessen och att dramatiskt reducera kostnaderna genom att öka graden av återanvändning för både översättningar och layout.

SAMLAD PROCESS

CLM samlar hela processen från informationseditering till publicering i ett och samma verktyg.

Allt du behöver för att arbeta effektivt finns i programmet, det enda du behöver tillföra är det som du kan bäst: information om produkten.

Team work in front of computer

Markus Astergren - Section Manager Zert

Markus Astergren

Section Manager Zert

Kontakta Markus Astergren

För säljrelaterade förfrågningar, fyll i detta formulär. För övriga frågor, besök våra kontors- och kontaktsidor.
Roksana Skura outside with dog

Intresserad av att jobba som teknisk kommunikatör på AFRY?

Roksana Skura, Teknisk kommunikatör berättar:
"Jag uppskattar verkligen att vi alla är olika, med olika bakgrund och erfarenheter. Även om jag inte vet hur ett problem ska lösas, så finns alltid någon annan i gruppen som delar med sig av sina kunskaper."