E6 Lighting Tomasz Majewski

Byggekonomi

Anläggnings-, bygg- och entreprenadekonomi

Att utveckla städer innebär stora investeringar. Med AFRY kan du styra kostnaderna rätt.

När en stad växer krävs storskaliga investeringar i nya gator, vägar, broar och tunnlar. AFRY är marknadsledande och har bred erfarenhet av stadsutveckling, investeringsanalys och kostnadshantering.

Vi kan som framgångsrikt konsultföretag erbjuda dig som kund ett unikt utbud av olika experter från genomförandestadiet till drifthanteringen. Bland våra kunder hittar du kommuner, fastighetsägare, exploatörer, byggentreprenörer och arkitekter.

För att kunna motsvara dina behov och optimera din verksamhet vill vi gärna samarbeta med er genom hela projektet. En viktig del av vårt arbete är nämligen att lyssna på dina önskemål och ta reda på hur vi kan uppfylla era utmaningar och strävanden.

Från förstadium till verksamhetsstyrning – eller eventuellt avbrott i projektet – fastställer vi alla kostnadsberäkningar och följer upp vart kostnaderna har gått. Under utformningen kan vi, tack vare vår expertkunskap, ge dig råd och stöd om budgetering, alternativa beräkningar och kontrollberäkningar, anbud eller listor över hur mycket som brukar gå åt. Vi kan även uppskatta kostnader för alternativa investeringar så att du kan jämföra och fatta rätt beslut.

Under konstruktionsfasen hjälper vi dig att få bästa möjliga ekonomi i projektet, från igångsättning till driftstyrning. Våra breda erfarenhet gör att vi kan erbjuda dig pålitliga beslutsunderlag så att projektet blir så bra som möjligt.

AFRYs lilla prisbok

AFRYs lilla prisbok hjälper dig att göra kostnadsbedömningar för ditt projekt. Priserna i boken är avsedda som vägledning i tidiga skeden, t ex vid jämförelser mellan olika alternativ. I den fortsatta projekteringen, som underlag för investeringsbeslut och för budgetering, krävs mer detaljerad kostnadsinformation och då är du självklart varmt välkommen att kontakta oss på AFRY. Boken finns att beställa hos Svensk Byggtjänst.

Kontakt

Har du frågor om byggekonomi eller vill du komma i kontakt med oss kring vårt bygg- och fastighetserbjudande? Välkommen att kontakta någon av våra experter eller ansvariga inom området. För övriga frågor, besök våra kontors- och kontaktsidor eller lediga jobb.

Sabrina Kammeier - Market Area Manager - Project Management

Sabrina Kammeier

Ansvarig projektledning Sverige

Kontakta Sabrina Kammeier

För säljrelaterade förfrågningar, fyll i detta formulär. För övriga frågor, besök våra kontors- och kontaktsidor.