Infra-Buildings, structural building engineering

Byggkonstruktion

Stadiga, säkra och funktionella byggnader

Byggnadskonstruktion inbegriper en mängd beslut om lämpliga material, former och dimensioner för en byggnad, dess grund och klimatskal.

Styrka och hållfasthet är förstås grundläggande. Byggnader måste vara strukturellt säkra när de utsätts för aktuella laster. Vikten av människor, möbler och maskiner, till exempel, eller påverkan från vind, regn och snö. Men byggkonstruktion innefattar också många funktionella och ekonomiska aspekter, samt en stark kundorientering. Våra konstruktioner måste möta slutanvändarens funktionskrav – krav som kan variera en hel del och dessutom förändras. Nödvändiga tekniska installationer, som elförsörjning och ventilation, måste också kunna inrymmas på ett sätt som gör att de blir lättåtkomliga då de behöver bytas ut eller kompletteras. 

Byggkonstruktörer tar även hänsyn till de människor som ska använda byggnaden, så att de inte störs av sådant som vibrationer eller temperatursvängningar. Och sist men inte minst måste man kunna bygga huset till en rimlig kostnad, och då beakta både den initiala investeringen och livscykelkostnaden, samtidigt som man tar hänsyn till miljön. 

Att uppnå allt detta i en modern byggnad, som ofta ska användas till en mängd olika ändamål, kräver en typ av specialistkunskap som AFRY har. Vi har spetskompetens inom byggkonstruktion, avancerade beräkningar och analys, och vi arbetar med olika partner upp till myndighetsnivå för att säkerställa hållfastheten i allt från bostäder, sjukhus och kommersiella byggnader till fabriker och terminaler. 

Anders Lundin
VP and Head of BA Buildings
Björn Qvist
VP and Head of International Expansion Buildings

Relaterade nyheter och artiklar