Moving Bottles on Labelling machine for Industry. Color mark sensor installed on labelling machine in water production line in a factory

CE-Märkning enligt maskindirektivet

Översikt Arrow pointing right

CE-märkningspaket

Vi på AFRY har tagit fram ett paket som innehåller det du behöver för CE-märkning av en maskinleverans enligt maskindirektivet 2006/42/EG. Syftet är att För att underlätta arbetet med att komma igång med CE-märkning, paketet lämpar sig särskilt bra för enskilda CE-märkningsprojekt.

Allt arbete genomförs i en projektmodul, som hör till AFRY Zert RM. Med ett antal fördefinierade steg får du stöd genom hela processen, från riskidentifiering till EG-försäkran på valfritt europeiskt språk.

Det här ingår i den paketerade tjänsten

  • CE-märkningsprocessen
  • Rapporter
  • Riskbedömning enligt 12100
  • Säker förvaring
CE marking illustrated
Fastprisalternativ
Vårt fastprisalternativ ger full tillgång under två månader för 3.495 kr
Hur programmet fungerar Arrow pointing right

Allt du behöver

Paketet innehåller det du behöver för att gå i mål med CE-märkning av en maskinleverans enligt 2006/42/EG.

Det uppgifter som ska genomföras och de tillämpliga väsentliga kraven som ska uppfyllas i CE-märkningsprocessen finns samlat i en projektmapp där du tydligt ser vad som ska genomföras. Dokumentation som sen genereras kvalitetssäkras på ett enkelt och smidigt sätt inför det slutliga godkännande och märkningen.

illustration machinery_safety_process_1440 uncropped with margines

Riskbedömningsverktyg

Riskbedömningsverktyget, som ingår, innehåller en så kallad topphändelsemetod baserad på ISO-standarden SS-EN ISO 12100:2010.

Dokumentation och förvaring

När CE-projektet är klart finns den godkända dokumentationen i säkert förvar. All information som genererats i det aktuella CE-projektet arkiveras i 5 år. Under dessa 5 år kan ni öppna upp tjänsten på nytt och fortsätta, där ni var, med en ny projektmodul för aktuell leverans.

 

Funktioner och egenskaper Arrow pointing right
Young coworkers discussing business ideas at modern office. Bearded man pointing hand to laptop display. Graphs, online interfaces, diagram on notebook screen. Horizontal, blurred, color filter.

Rapporter

CE-märkningspaketet innehåller ett antal standardrapporter som används vid genomförande, uppföljning och för leverans till mottagaren av maskinutrustningen.

Exempel på rapporter som ingår är riskanalys, checklistor, restpunktlistor, EG-försäkran, slutrapporter samt rapporter för arkivering av CE-dokumentationen inför kontroll.

holding and checking ipad tablet

Checklistor

Som stöd i processen finns dessutom ett antal checklistor bland andra:

  • Grundläggande hälso- och säkerhets krav enligt Maskindirektivet Bilaga I
  • Upprättande av bruksanvisning enligt Maskindirektivet
  • Kontroll av EG-försäkran
Tilläggstjänster Arrow pointing right
man and woman looking forward

Utökad omfattning

Du kan givetvis utöka omfattningen av paketet för fler användare och fler direktivområden.

Kvalitetsgranskning

En av våra mest efterfrågade tilläggstjänser är granskning. En av AFRYs experter utför då en kvalitetsgranskning av arbetet som genomförts i webbtjänsten.

 

Vill du veta mer om tilläggstjänster eller andra tilläggsmoduler som vi erbjuder, kontakta oss!

Support Arrow pointing right
Woman typing on a laptop
Zert Kundsupport
Du är välkommen att kontakta vår support under vardagar kl. 08-17

Kontakt

Markus Astergren - Section Manager Zert

Markus Astergren

Section Manager Zert

Kontakta Markus Astergren

För säljrelaterade förfrågningar, fyll i detta formulär. För övriga frågor, besök våra kontors- och kontaktsidor.