Many cyclists crossing tramway in city

Den digitala staden

Helhetskoncept för er digitaliseringsresa

Den digitala staden möjliggör lösningar som bidrar till bättre livskvalitet och ökad hållbarhet. En stad som möter morgondagens krav på hur människor vill leva sina liv. AFRY har ett färdigt koncept som underlättar er digitaliseringsresa.

Idag är många av våra städer uppbyggda av mer eller mindre isolerade enheter. Alla har sin egen tekniklösning, sin funktion, men de kommunicerar inte med varandra. Det första stora steget mot att bli en intelligent stad är insikten om att de olika delarna måste samverka för att vara effektiva och undvika slöseri. Transporter måste anpassas efter var människor bor och arbetar, butiker ha öppet när stadens invånare kan handla, skötsel av gator och parker styras av väder, trafik och användning.

Allt kan kopplas upp idag

I den digitala staden är allt från sjukhus, skolor, vatten-, energi- och transportsystem till bostäder, belysning, mikrofoner, kameror, trafikljus, elskåp, soptunnor, luftkvalitetsgivare, livbojar, hjärtstartare etc uppkopplat.

Med gemensam datalagring och -analys går det att skapa intelligenta kopplingar som bidrar till allt från bättre trafikflöden till energieffektiva fastigheter. Detta underlättar även informationsutbyte mellan olika kommuner samt med näringslivet för minskat slöseri och ökad service på lokal, regional och nationell nivå.

Video – Uppkopplade städer

AFRY gör er digitaliseringsresa möjlig

AFRY har all kompetens och erfarenhet som krävs för komplexa stads- och infrastrukturprojekt. Vi har ett koncept för den digitala staden, IPPO 5.0 (Första steget på japanska), vilket beskrivs nedan. Konceptet är skalbart och kan tillämpas på alla kommuner, företag och organisationer:

  • Infrastruktur. Skapa en IT- och mjukvarustruktur som bygger på globala standarder och ger all funktionalitet som krävs för en Intelligent stad. Rekommenderade åtgärder för att kunna dela data mellan olika förvaltningar och kommunala bolag på ett IT-säkert sätt i realtid.
  • Projektbok. Beskrivning av vilka krav, standarder och certifieringar som ska uppfyllas för att alla system och komponenter ska vara kompatibla med varandra. Projektboken styr framtida inköp, upphandlingar och investeringsprojekt – men föreskriver inte något särskilt varumärke eller leverantör. Säkerställer rätt funktion vid LOU-upphandlingar.
  • Plattform. Integrationsplattformen samlar in, strukturerar och lagrar data från alla olika system på ett ställe. Detta ger insikter för minskat slöseri och förenklar arbetet med bland annat digitala tvillingar, BIM, geografiska informationssystem, Asset Management och smart underhåll. Gör att alla system standardiserat kan använda data för artificiell intelligens (AI) i realtid.
  • Onboarding. En utrullningsplan för implementering både på kort och lång sikt. Beskriver vad som ska göras och när det ska göras. Säkerställer budget och resultat!

Morgondagens vinnare

Attraktiviteten ökar i de städer som vågar göra digitaliseringsresan, och möjligheterna växer för varje komponent som kopplas på. Digitalisering är grunden för Samhälle 5.0 (Super Smart Society) som präglas av problemlösning, värdeskapande, mångfald, decentralisering, resiliens, hållbarhet samt harmoni mellan människa och miljö. Samhällen där invånare, företag och andra verksamheter delar data med varandra kommer att bli morgondagens vinnare där människor vill verka och bo.

Kontakta oss

Har du frågor om AFRYs integrationsplattform, vänligen kontakta vår expert och ansvarig för produkten:

Kontakta Fredrik Kahr

För säljrelaterade förfrågningar, fyll i detta formulär. För övriga frågor, besök våra kontors- och kontaktsidor.