Infra-Buildings, Due Diligence, TEDD

Due Diligence/TEDD

Fastighetsbesiktning och Due Diligence/TEDD

Vi hjälper fastighetsförvaltare med att inventera fastighetsbestånd och göra teknisk inventering vid t.ex. en överlåtelse. Vi kan medverka till snabba avslut vid fastighetsaffärer utan att köparens trygghet äventyras.

Så kallad Due Diligence är en undersökande process som syftar till att samla in relevanta uppgifter i samband med exempelvis ett förvärv. När det gäller fastigheter är TEDD, som står för ”Technical and Environmental Due Diligence”, avgörande för att kunna fastställa teknisk och miljömässig status och eventuell teknisk skuld.
 
AFRY har omfattande kunskap inom detta specialområde. Vi erbjuder ett brett spektrum av tjänster i samband med transaktioner och utveckling av fastighetsbestånd. Vi kan alla processer och vi har god geografisk närvaro över hela landet med experter inom tekniska installationer, energisystem, byggkonstruktion, material, miljö och undersökning av förorenad mark, brand, belysning och akustik. Därför kan vi bidra till snabba avslut utan att äventyra köparens/säljarens trygghet, och kan hantera stora fastighetsbestånd. 

Christopher Klepsland
Head of Advansia and AFRY in Norway

AFRY har åtagit sig att skydda din integritet och dina personuppgifter. Vi behandlar personuppgifter i enlighet med gällande lagar, förordningar och vår integritetspolicy.

Peter Hjelmze
BU Manager Project Management Sweden

AFRY har åtagit sig att skydda din integritet och dina personuppgifter. Vi behandlar personuppgifter i enlighet med gällande lagar, förordningar och vår integritetspolicy.