Infra-Buildings, electrical engineering, security, communication

El, tele, kommunikation och säkerhet

Hållbara och miljösmarta el- och telelösningar som blir lönsamma för dig

Vi på AFRY har många års erfarenhet av och expertkunskap om el, tele, kommunikation och säkerhet och har designat och övervakat många installationer på skolor, köpcenter, laboratorier, flygplatser och kontor.

Vi hjälper dig att planera projektets kostnader, tidsåtgång och organisation, och designar el- och telesystem för just era specifika behov, för elektricitet, data/IT och säkerhetssystem, inklusive larm och lås. I samarbete med arkitekter, fastighetsägare, entreprenörer, teleoperatörer och myndigheter är vi vana att ta ansvar för hela projekt. Från förstudier till pilotprojekt och uppföljning. Oavsett vad du behöver fungerar vi som ditt bollplank.  

Vi är experter på bland annat:

  • elkraft
  • belysning
  • ställverk och kontrollrum
  • elmiljöer
  • telefoni
  • IT/data
  • larm
  • låssystem

Kontakt

Har du frågor om el, vänligen kontakta Daniel Hultman, expert inom området på AFRY, daniel.hultman@afry.com eller 010-505 11 62.