Energy_Cover Image

Energieffektivitetsrevision för processindustri

Vägen mot energieffektivitet i världsklass

Översikt Arrow pointing right

AFRYs energieffektivitetsrevision, riktad till industrianläggningar, är en beprövad metod för att analysera all energirelaterad data, teknologi och system för att kvantifiera besparingar som kan uppnås genom att optimera energiförbrukningen i industriella processer och även icke-industriella processer såsom uppvärmning och belysning.

I takt med att energipriserna har ökat har åtgärder för att spara energi blivit avgörande för företagens lönsamhet. Att fokusera på energianvändning kan ge förvånansvärt stora besparingar.

AFRYs energieffektivitetsrevision utförs av mycket skickliga experter med djupgående förståelse för processindustriteknik och jämförelse med andra industrier. All relevant information, inklusive till exempel datainsamling, ledningssystem, organisation och relevant utrustning utvärderas. Våra experter kommer även att möjliggöra stöd för byggnaders energieffektivitet som uppvärmning och belysning.

Vid behov kan revisionen presenteras i ett format som överensstämmer med direktiv 2012/27/EU och motsvarande nationella föreskrifter.

Dessutom kan AFRYs vattenrevision för industrier genomföras samtidigt med energieffektivitetsrevisionen när så är lämpligt.

 

A man monitoring in a factory

Revisionen ger kunden (beroende på omfattning):

 • Jämförelse av operativ prestanda och mognad för energiledningssystem (EMS)
 • Lista över åtgärder som inte kräver investeringar
 • Lista över åtgärder med låga investeringskostnader (återbetalning < 3 år)
 • Lista över åtgärder med höga investeringskostnader (återbetalning > 3 år)

Revisionen syftar till att uppnå följande resultat: När listan över möjligheter har tagits fram, görs prioriteringar och en färdplan tillsammans med kund. Ofta sker detta i en workshop. AFRYs experter kan också ge stöd vid genomförandet av olika åtgärder.

Leveranser Arrow pointing right

AFRYs omfattande leveranser inkluderar följande:

 • En lång lista med förbättringspunkter, inklusive kvantifierade möjligheter till besparingar
 • Klassificering av åtgärder: ingen capex, låg capex, hög capex (beroende på omfattning)
 • Genomförandeplan med tydliga milstolpar och mål framtagna tillsammans med kunden
 • Möjligheter att använda moderna digitala verktyg och teknologier
 • Genomförande i linje med ISO 50001, för kunder som redan har detta system eller vill implementera det
 • AFRY kan också ge hjälp i implementeringsfasen för att strukturera om eller implementera ett energiledningssystem (ISO 50001) och utbilda organisationen att genomföra ständiga förbättringar

AFRY erbjuder även hjälp i implementeringsfasen för att strukturera om eller implementera ett energiledningssystem (ISO 50001) och utbilda organisationen att genomföra ständiga förbättringar.

Stärk ditt team genom att samarbeta med våra experter för de bästa lösningarna framåt.

Process Arrow pointing right

Snabb och effektiv arbetsprocess:

 • Behovet av kundens egna resurser minimeras
 • Det tar 2-8 veckor att genomföra revisionen, beroende på omfattning.
 • Innan revisionen gör AFRY en första dataförfrågan vilket även kan ske via molnet
 • Besök på plats tar 1-3 dagar, beroende på omfattning
 • En halvdags workshop för att granska resultaten och utveckla genomförandeplanen
Data and Graphs in Hexagons
Referenser Arrow pointing right

AFRY har genomfört mer än 100 olika typer av energieffektivitetsrevisioner för stora massa- och pappersföretag och även företag inom andra industrisektorer såsom kemi-, livsmedels- och gruv- och metallindustrin.

Vi kombinerar alltid våra processteknikspecialister med vårt team för energieffektivitetsrevisionen för att möjliggöra det bästa resultatet av revisionen.

"På Industrie Cartarie Tronchetti har vi arbetat med AFRY i många år för att optimera våra processer. Tillsammans har vi förbättrat vår sajts prestanda och vårt teams tekniska kapacitet. Vårt samarbete sträcker sig från energi- och vattenbesparingar till processoptimering och problemlösning genom Six Sigma-metoden."

Agustí Maronda i Martinez, Managing Director, Industrie Cartarie Tronchetti (Iberia)

Vanliga frågor

Varför fokusera på industriell energieffektivitet? Arrow pointing right

Inom industrin används energi i första hand för industriella processer men även för andra ändamål, såsom uppvärmning, kyla och belysning av byggnader. Industrisektorn står för >35 % av den totala energianvändningen globalt, och en typisk industrianläggning spenderar 30-50 % av sin driftsbudget på energi (källa iea.org). Därför är det självklart att fokusera på industriell energieffektivitet för att optimera energianvändning och minimera energiförlustern. Syftet med förbättrad energieffektivitet är att förbättra energiförbrukningen och samtidigt minska driftskostnaderna och miljöpåverkan.

Vad är en energieffektivitetsrevision? Arrow pointing right

En energieffektivitetsrevision identifierar möjligheter att spara energi, vilket är extra viktigt när energipriserna ökar. Det hjälper dig att optimera dina energianvändningsmönster och effektivisera din verksamhet. Liksom med andra delar av verksamheten kräver energianvändning en strategi för att lyckas på lång sikt. En revision hjälper dig att generera omedelbara besparingar och att planera din energianvändning och stabilisera den för kommande år. I vår energieffektivitetsrevision hjälper AFRYs experter dig att ta kontroll över din energianvändning och minska ditt koldioxidavtryck.

Varför behövs en energieffektivitetsrevision? Arrow pointing right

En energieffektivitetsrevision identifierar möjligheter att spara energi, vilket är extra viktigt när energipriserna ökar. Det hjälper dig att optimera dina energianvändningsmönster och effektivisera din verksamhet. Liksom med andra delar av verksamheten kräver energianvändning en strategi för att lyckas på lång sikt. En revision hjälper dig att generera omedelbara besparingar och att planera din energianvändning och stabilisera den för kommande år. I vår energieffektivitetsrevision hjälper AFRYs experter dig att ta kontroll över din energianvändning och minska ditt koldioxidavtryck.

Hur utförs revisionen? Arrow pointing right

AFRYs energieffektivitetsrevisioner genomförs snabbt och effektivt. Innan revisionen gör AFRY en första dataförfrågan vilket även kan ske via molnet. Beroende på omfattning genomförs revisionen på 2-8 veckor, då behovet av kundens resurser minimeras. Vid revision sker platsbesök som tar cirka 1-3 dagar. För att granska och utveckla genomförandeplanen ingår en halvdagsworkshop tillsammans med kunden. Vid behov kan revisionen presenteras i ett format som överensstämmer med direktiv 2012/27/EU, som inkluderar nya åtgärder för att främja energieffektivitet.

AFRY Energy Efficiency Audit for Process Industries
Arial shot of a wind turbine on a backdrop of green fields

Visste du att?

I våra optimeringsrevisioner upptäcker vi i genomsnitt upp till 6 % energibesparingar utan investeringar.

Kontakta oss

Therese Tillander - Head of Environmental Sustainability, Process Industries Division
Therese Tillander
Head of Environmental Sustainability, Process Industries Division & Sweden

Intresserad av vårt erbjudande? Kontakta oss!

Kontakta Therese Tillander

För säljrelaterade förfrågningar, fyll i detta formulär. För övriga frågor, besök våra kontors- och kontaktsidor.

Du kanske också är intresserad av