Gapminder

Energisamordnare

Energisamordnaren säkerställer inneklimatet

En energisamordnare fungerar, med avseende på energianvändning och inneklimat, som en länk mellan de olika faserna och aktörerna genom hela byggprocessen. 

I rollen som energisamordnare ingår bland annat att hjälpa beställaren att sätta upp en kravspecifikation för inneklimat och energianvändning. I rollen ingår sedan att säkerställa att dessa krav uppfylls under hela byggprocessen. Energisamordnaren ansvarar för att nödvändiga inneklimatsanalyser och energibehovsberäkningar utförs samt för att följa upp funktioner och förbrukning efter att byggnaden färdigställts. Genom att anlita en energisamordnare får du tidigt ett helhetsperspektiv över energibehov samt en koordinator i projektet som hjälper till att lösa såväl övergripande frågor som detaljer.

Kontakt

Har du frågor om rollen och energisamordning, vänligen kontakta din lokala representant och specialist eller någon av våra ansvariga inom området:

Nils Norlander på AFRY i Uppsala, nils.norlander@afry.com, 010-505 33 21
Björn Rinde på AFRY i Göteborg, bjorn.rinde@afry.com, 010-505 32 44
Gustav Karlsson på AFRY i Solna, gustav.e.karlsson@afry.com, 010-505 00 24
Henrik Brink på AFRY i Helsingborg, henrik.brink@afry.com, 010-505 36 72

Relaterad information
Energieffektivisering