Energisamordning

AFRY + Gapminder Jonas Gustavsson and Anna Rosling Rönnlund

Energisamordning

Energisamordning säkerställer inneklimatet och energibehov

Med energisamordning får du med hjälp av analyser och beräkningar tidigt i projektet en helheltsbild av energibehovet. I rollen ingår också att koordinera både övergripande frågor och detaljer.

En energisamordnare ansvarar för att nödvändiga inneklimatanalyser och energibehovsberäkningar utförs samt för att följa upp funktioner och förbrukning efter att byggnaden färdigställts. Rollen fungerar som en länk mellan de olika faserna och aktörerna genom hela byggprocessen.

Kravspecifikation för inneklimat och energianvändning

Som energisamordnare hjälper vi dig som beställare att sätta upp en kravspecifikation för inneklimat och energianvändning. Vi säkerställer sedan att dessa krav uppfylls under hela byggprocessen.

Helhetsperspektiv energibehov

Genom att anlita en energisamordnare får du tidigt ett helhetsperspektiv över energibehov samt en koordinator i projektet som hjälper till att lösa såväl övergripande frågor som detaljer.

Relaterade energieffektiviseringstjänster

Kontakt

Har du frågor om energisamordning eller vill du komma i kontakt med oss kring vårt bygg- och fastighetserbjudande? Välkommen att kontakta någon av våra experter eller ansvariga inom området. För övriga frågor, besök våra kontors- och kontaktsidor eller lediga jobb.

Simon Roos - Sustainable Building, Gothenburg

Simon Roos

Expert inom hållbart byggande

Kontakta Simon Roos

För säljrelaterade förfrågningar, fyll i detta formulär. För övriga frågor, besök våra kontors- och kontaktsidor.
Chen Yang - Sektionschef

Chen Yang

Sektionschef

Kontakta Chen Yang

För säljrelaterade förfrågningar, fyll i detta formulär. För övriga frågor, besök våra kontors- och kontaktsidor.
David Wargert - Solar Energy Systems, Malmö

David Wargert

Solenergi, Malmö

Kontakta David Wargert

För säljrelaterade förfrågningar, fyll i detta formulär. För övriga frågor, besök våra kontors- och kontaktsidor.