two people organize cardboard boxes logistics packaging

Förpackningslösningar

En bra förpackning stärker ditt varumärke   

På AFRYs förpackningsavdelning har vi samlat all vår expertis inom branschfokuserad förpackningsutveckling. Vi erbjuder specialkompetens inom allt från design och utveckling till validering av förpackningskoncept. AFRY hjälper dig, oavsett om du strävar efter att ligga i förpackningsutvecklingens framkant med hållbara förpackningslösningar som tillgodoser morgondagens behov eller om du föredrar ett mer traditionellt, kostnadseffektivt förpackningskoncept.   

AFRY kan hjälpa dig att ta fram förpackningskoncept som är hållbara, funktionella och kostnadseffektiva, och som dessutom stärker ditt varumärke. Vi har lång erfarenhet inom förpackningsindustrin och förpackningar för livsmedel, möbler, medicinsk utrustning, läkemedel och industrivaror. Med vår storlek och expertis kan vi ta ett helhetsgrepp på dina befintliga och framtida förpackningsutmaningar.  

Vi sätter ihop tvärfunktionella team som täcker många olika områden och tekniker. AFRY hanterar förpackningsprojektet i sin helhet, oavsett om det gäller en enskild produkt eller ett helt förpackningssortiment.  

Vi har erfarenhet inom följande områden:   
  • Utveckling av hållbara förpackningar   
  • Förpackningsoptimering   
  • Förpackningslogistik   
  • Användarorienterade förpackningar   
  • Kvalitet, test och validering, benchmarking   
  • Krav och specifikationer   
packaging value chain illustration

Se vår film "A value chain within packaging"

Niclas Björkholtz
Section Manager, Packaging Development

AFRY har åtagit sig att skydda din integritet och dina personuppgifter. Vi behandlar personuppgifter i enlighet med gällande lagar, förordningar och vår integritetspolicy.