seaweed

Future Food

Morgondagens mat på menyn idag

Mat har alltid varit en central del av vårt vardagsliv, nu är det mittpunkten i en global förändring. Med vetskapen om den stora klimatpåverkan som livsmedelsindustrin orsakar, är det ytterst relevant att skala upp produktionen av framtidens hållbara mat. Med rätt kunskap och innovativ teknik ser vi till morgondagens mat finns på menyn redan idag.

För att klimatpåverkan inom livsmedelindustrin ska minskas måste hela näringskedjan rättar sig efter förändringarna i världen, inom så väl politiken och kulinariska trender som brist på råvaror. Möjligheterna är oändliga, vi måste bara få det att hända. Med vår kunskap förverkligar vi innovativa lösningar och får små-skaliga produktionsenheter att växa och öka produktionskapacitet, i stora säkra och miljövänliga anläggningar.

Vårt arbete börjar från en idé och fortsätter genom hela resan till igångsatt av produktion - från jord till bord. Vårt team arbetar under hela projektets livscykel och är involverade i strategiska delar som affärsplan, produktionsplats, och teknisk och ekonomisk analys (TEA). Vi har expertis inom teknisk utrustning, föreskrifter, livsmedelssäkerhetsnormer och bestämmelser som behöver beaktas.

“Våra experter inom Future Food skapar en hållbar kultur där företag får de rätta ingredienserna och måtten för att tillaga morgondagens lunch” säger Katrin Hedvall, Affärsenhetschef för Food & Pharma West.

Samarbete med Marine Taste
Uppskalning av klimatsmarta produkter gjorde av Sjöpung.

Ökad produktion av morgondagens mat

När en produktion skalas upp måste varje designlösning vara effektiv och hållbar. Med stor erfarenhet och kompetens inom alla delar av livsmedelsindustrins processer, hjälper så väl nystartade företag som etablerade kunder. Vi förverkligar innovativa idéer och hjälpa företag att utöka deras produktionskapacitet i stora, säkra, och miljövänliga anläggningar.

Att välja rätt teknisk lösning som maximerar nyttan av varje investering är nyckeln, på så sätt skapar vi utveckling för våra kunder och hållbara lösningar för framtida generationer.

Bæredygtighed
Cultured meat

Framtiden kräver alternativa protein

Framtidens mat behöver i större utsträckning bestå av allt från alger, odlat kött och växtbaserat protein till ätbara insekter. Den livsmedelstekniska verksamheten är under snabb tillväxt, genom användandet av mikroorganismer som bakterier eller jäst för att producera protein i bioreaktorer genom olika typer av jäsning.

AFRY bidrar till utvecklingen av alternativa protein genom ett systematiskt tillvägagångssätt, som kombinerar lång erfarenhet av anläggningsdesign och datorstödda processtekniska (CAPE) verktyg. Användning av den här metoden vid ett tidigt skede av designfasen förenklar processen och anläggningsdesign vilket ger både kapital och driftsutgifter.

Power to Food – produktion av livsmedel med nedsatt klimatpåverkan

Det kan låta som en science-fictionfilm, att producera mat från elektricitet och koldioxid, men sanningen är att det är möjligt! Att omvandla CO2 till ätbart fett och protein med hjälp av elektricitet är möjligt i laboratorieskala.

Konceptet, som kallas för Power to Food, kombinerar ett flertal befintliga kemiska processer för att göra mat till både människor och djur. Flera av våra samarbetspartners arbetar med den här typen av teknologin och tillsammans tror vi att detta kommer skapa förändring i kostvanorna.

power to food

För mer information kontakta

Katrin Hedvall - Business Unit Manager Food & Pharma West

Katrin Hedvall

Business Unit Manager Food & Pharma West

Kontakta Katrin Hedvall

För säljrelaterade förfrågningar, fyll i detta formulär. För övriga frågor, besök våra kontors- och kontaktsidor.
Inger-Cecilia Labba - Senior Expert Future Food

Inger-Cecilia Labba

Senior Expert Future Food

Kontakta Inger-Cecilia Labba

För säljrelaterade förfrågningar, fyll i detta formulär. För övriga frågor, besök våra kontors- och kontaktsidor.