Reflection of blue cloudy sky in glass building

Geokalkyl för infrastrukturprojekt

Datadriven infrastrukturprojektering för lägre klimatpåverkan

CO2 kommer vara den enskilt viktigaste drivande faktorn framåt.

Behovet av att i olika infrastrukturprojekt, på ett enkelt sätt kunna jämföra olika lösningars kostnader och påverkan på klimatet i tidiga skeden men också löpande under projektets gång, är stort.

Taxonomin vägledande

För att nå våra klimatmål behöver investeringar i större utsträckning styras mot hållbara projekt och verksamheter. EU-kommissionens regelverk Taxonomin, som lanserades 2021, visar här tydligt vägen fram. Regelverket definierar vad en miljömässig investering är med 6 grundläggande miljömål varav två av dessa, begränsning av klimatförändring respektive anpassning till klimatförändringar, är vägledande för infrastrukturprojekt.

Nya möjligheter med digitalisering

Parallellt driver digitaliseringen av infrastruktursektorn på utvecklingen och skapar helt nya möjligheter för att nå klimatmålen.

På AFRY samlar vi med hjälp av digital teknik in data från en mängd relevanta källor för gemensam lagring. Data som sedan visualiseras på ett intuitivt sätt och därmed enklare kan tolkas av användaren, både i tidiga skeden men också löpande under projektets gång.

Kostnader, klimatpåverkan och masshantering

Gemensam lagring av data skapar nya förutsättningar för insikter kring kostnader och klimatpåverkan, och ger oss möjlighet att tillsammans med våra kunder jämföra olika lösningar, planera för masshantering och fatta kloka beslut.

Dessutom finns stora fördelar med att ha all data samlad på ett och samma ställe under projektets gång i ett samhälle där informationssäkerheten idag blir allt viktigare.

Spelgrafik lyfter Geokalkyl

Central i denna tjänst är Geokalkyl, ett GIS-verktyg från Svenska Trafikverket som beräknar kostnader och klimatpåverkan i infrastrukturprojekt. Genom att addera ytterligare datakällor genom avancerad spelteknologi (Unreal Engine) har vi skapat ett kraftfullt verktyg som på ett helt nytt och mer intuitivt sätt stöttar och snabbar på beslutsprocessen i projekten.

Samarbete för lägre klimatpåverkan

Tjänsten Geokalkyl för infrastrukturprojekt är ett resultat av ett samarbete mellan AFRY och Trafikverket och en del i AFRYs arbete för att driva på omställningen mot ett hållbart samhälle.

Kontakta oss

Har du frågor om Geokalkyl för infrastrukturprojekt, vänligen kontakta våra experter och ansvariga för tjänsten:

Tomas Hellquist - Senior Consultant GIS
Tomas Hellquist
Senior Consultant GIS

Intresserad av vårt erbjudande? Kontakta oss!

Kontakta Tomas Hellquist

För säljrelaterade förfrågningar, fyll i detta formulär. För övriga frågor, besök våra kontors- och kontaktsidor.
Maria Björkgren -  Geotechnician
Maria Björkgren
Geotekniker

Intresserad av vårt erbjudande? Kontakta oss!

Kontakta Maria Björkgren

För säljrelaterade förfrågningar, fyll i detta formulär. För övriga frågor, besök våra kontors- och kontaktsidor.