Ground investigations machinery and people in a city waterfront

Geoteknik

AFRYs tjänster inom geoteknik

Det gäller att veta vad som döljer sig under marken. Med tillförlitliga markundersökningar kan vägar, broar, järnvägar och hus byggas med utgångspunkt från spelregler som man känner till.

Med grundliga expertanalyser och rätt förarbete i projektet hålls onödiga kostnader och miljöpåverkan nere. Genom en kombination av geofysiska och geotekniska undersökningar skapas ett mer tillförlitligt underlag som gör det lättare att överblicka risker och kostnader. Ett underlag som i sin tur ofta sparar pengar för dig som kund och för samhället.

När städer växer och infrastruktur byggs ut så är kunskap om markförhållandena avgörande för att projektet ska bli lyckat. Markföroreningar, skredrisker, och grundvattenförhållanden är några aspekter som kan ha stor betydelse. Markförutsättningarna påverkar både design, kalkyl och konstruktion. Genom kvalitativa undersökningar i rätt skede blir överraskningarna färre och kalkylen säkrare.

City view (Stockholm)

Kontakt

Vill du veta mer om våra geotekniktjänster?