Computer document on desk

GoPlenum - Digitalt mötesverktyg

GoPlenum - Det digitala och klimatsmarta mötesverktyget

GoPlenum är ett digitalt och klimatsmart mötesverktyg som är byggt för att kunna hantera större, mer komplexa möten såsom stormöten, kongresser och stämmor. Tjänsten är ett komplett verktyg med stöd för allt från planering av mötet och utsändandet av dagordning och information till själva genomförandet och automatiska digitala mötesanteckningar. Under mötet kan verktyget användas för att se talartid, begära ordet, genomföra votering, begära replik och mycket mer. Allt som behövs för att komma igång är en dator och internetuppkoppling!

People sitting in a meeting

Läs mer här

Mattias Svensson
Senior Business Developer

AFRY har åtagit sig att skydda din integritet och dina personuppgifter. Vi behandlar personuppgifter i enlighet med gällande lagar, förordningar och vår integritetspolicy.