road in a green forest from above

Hållbar miljö inom processindustrin

Vi hjälper dig att nå miljöhållbarhetsmålen på alla verksamhetsnivåer

Allt fler miljöregler och högre krav på hållbarhet är en växande utmaning för processindustrin. AFRY erbjuder ett komplett spektrum av tjänster som hjälper dig att uppfylla dessa krav.

Vi hjälper dig att optimera dina processer och andra verksamheter så att CO2-fotavtrycket blir minimalt för att hantera klimatutmaningen. Vår djupa processteknikförståelse, i kombination med specialister inom miljörådgivning, säkerställer att alla aspekter beaktas vid optimering av affärsverksamheten.

Vårt kombinerade tillvägagångssätt innefattar en bred tjänsteportfölj:

 • Förebyggande och kontroll av utsläpp av föroreningar till luft och vatten
 • Begränsning och hantering av klimatförändringar
 • Övergången och omställningen till en cirkulär ekonomi
 • Skydd och återställande av biologisk mångfald och ekosystem

Våra tjänster täcker ett brett spektrum av olika discipliner och specialister på flertalet områden. Dokumenterad erfarenhet av miljökonsekvensbedömningar, tillståndsärenden, miljöbesiktningar (due diligence), naturinventeringar och skydd, miljö-, hälso- och säkerhetsrevisioner (EHS) och förorenad markförvaltning utgör grunden för våra ständigt föränderliga miljötjänster.

Våra nyckelkompetenser inom miljöhållbarhet för processindustri är

 • Minskning av vattenförbrukning
 • Rening av avloppsvatten
 • Materialeffektivitet, resursanvändning
 • Minimering av avfall
 • Energieffektivitetsanalys och förbättring (inkl. smarta nät och värmepumpar) och alternativa förnybara energikällor
 • Analys och strategier för utsläpp av växthusgaser
 • Hållbarhetsstrategier, KPI:er och rapporteringsstöd
 • Färdplaner för minskat koldioxidutsläpp
 • Stöd för Reach-reglering
 • Miljökonsekvensbedömningar och miljötillstånd
Therese Tillander - Head of Environmental Sustainability, Process Industries Division
Therese Tillander
Head of Environmental Sustainability, Process Industries Division & Sweden

Intresserad av vårt erbjudande? Kontakta oss!

Kontakta Therese Tillander

För säljrelaterade förfrågningar, fyll i detta formulär. För övriga frågor, besök våra kontors- och kontaktsidor.

Du kanske också är intresserad av