HSR

Höghastighetsjärnväg

AFRYs erbjudande inom höghastighetsjärnväg

Home Arrow pointing right

Ett unikt erbjudande för höghastighetsjärnväg

På AFRY har vi arbetat i stora järnvägsprojekt i årtionden, vi är djupt involverade i utvecklingen av Europas järnvägssystem och vi har arbetat i projekt för att bygga höghastighetsjärnväg (HSR) i flera europeiska länder.

Vårt erbjudande inom höghastighetståg är unikt. Vi kombinerar en stark lokal närvaro med internationella experter. Vi känner till lokala lagar, regler, regler, vilka geografiska förhållanden är och vem kunden är. Vårt nätverk av experter och deras erfarenhet är globalt. Deras vilja att lära av varandra, att dela med sig av sina insikter är avgörande för våra kunders framgång. Våra experter ligger i framkant när det gäller utveckling av höghastighetståg och stöder projektet med den senaste bästa praxis.

Med AFRY får du det bästa från två världar, vår lokala kunskap och närvaro i kombination med internationella experter och deras erfarenheter.

När vi definierar vårt höghastighetstågserbjudande har vi valt att följa direktiv 2004/50 / EG (om ändring av direktiv 96/48 / EG) - Driftskompatibilitet mellan det transeuropeiska järnvägssystemet för höghastighetståg där det finns tre kategorier av höghastighetståg identifierade hastighetslinjer. Den första är specialbyggda höghastighetslinjer utrustade för hastigheter som i allmänhet är lika med eller större än 250 km / h. Den andra är speciellt uppgraderade höghastighetslinjer utrustade för hastigheter i storleksordningen 200 km / h, och den tredje kategorin är speciellt uppgraderade höghastighetslinjer som har specialfunktioner till följd av topografiska, lättnader eller stadsplaneringsbegränsningar, på som hastigheten måste anpassas till varje fall.

På AFRY har vi erfarenhet av att arbeta i alla tre kategorierna.

HSR
Träffa våra experter Arrow pointing right
Per Apelryd, High Speed Rail expert consultant at AFRY
Per Apelryd

Per Apelryd

Per Apelryd är teknisk expert inom järnväg, med mer än 30 års erfarenhet av att designa och utveckla teknisk utrustning i järnvägsinfrastruktur. Per är specialiserad på kontaktledningsnät och järnvägstekniska installationer, och har bland annat arbetat som specialist i tunnelprojekt i mer än 20 år och cirka 6 år som teknikansvarig och designspecialist i höghastighetsjärnvägsprojekt. Han tycker om att arbeta med utvecklingen av framtida elektrifieringssystem och särskilt höghastighetståg.

Per har varit involverad i många betydelsefulla svenska järnvägsprojekt, såsom Ostlänken, för vilken han utvecklat ett system för teknikbyggnader och installationer längs den nya linjen. Dessutom har han utrett kraftförsörjning till tekniska installationer längs den framtida höghastighetsjärnvägslinjen i Sverige, och framtagning av ett nytt kontaktledningssystem för 320 km/h.

Filip Berggren, High Speed Rail expert consultant at AFRY
Filip Berggren

Filip Berggren

Filip Berggren är gruppchef inom projektering av bro- och anläggningskonstruktioner på AFRY. Han har en högskoleingenjörsexamen med särskild inriktning på konstruktion och har arbetat som stålkonstruktör, 3D-samordnare, brodesigner och broexpert samt projektledare - främst i projekt med komplexa stålbroar eller stora järnvägsprojekt, inklusive höghastighetsjärnväg.

Berggren är expert på stålkonstruktioner och certifierad expert på nivå TR-Steel / N för stålkonstruktioner av normal art och TR-Steel / K för stålkonstruktioner av komplicerad karaktär. Han har en gedigen kunskap om Trafikverkets krav och rådgivningsdokument samt om tekniska projekteringsförutsättningar för broar. Dessutom har han stor erfarenhet av kundrelationer och samordning med andra teknikområden för att uppnå önskade resultat.

Siw Hedenstedt, High Speed Rail expert consultant at AFRY
Siw Hedenstedt

Siw Hedenstedt

Siw Hedenstedt är Civilingenjör, Väg & Vatten från KTH, med 20 års erfarenhet inom samhällsbyggnad, och certifierad i IPMA nivå D. Hon har flerårig erfarenhet av att arbeta som uppdragsansvarig och teknikansvarig för geoteknik i flera olika typer av uppdrag, stora som små. Hon gör geotekniska utredningar för detaljplaner, bostadsexploatering och omgivningspåverkan, och upprättar järnvägsplan, systemhandling och förfrågningsunderlag för infrastrukturprojekt såsom vägprojekt, spårtrafik, kraftledningar och optoledningar.

Siw är Biträdande Teknikansvarig Geoteknik i Ostlänken, höghastighetsjärnväg, Södertälje-Trosa-sträckan. Tillsammans med övriga teknikområden tas den bästa designen av järnvägen fram vad gäller ekonomi, klimat, ljud och vibrationer, naturmiljö, kulturmiljö, mark och vatten. Geoteknik är ett stöd för val av konstruktioner t.ex. bank eller bro, placering av järnvägslinjen med dess tunnlar samt optimering av grundläggning.

Per Holmer, High Speed Rail expert consultant at AFRY
Per Holmer

Per Holmer

Per Holmer har mer än 20 års erfarenhet inom järnvägssignalsystem. Han har stor erfarenhet av projektering (M59, M85, M95), ERTMS, ATC, PATCY, vägskydd, linjeblock, tillfälliga hastighetsnedsättningar, signaltekniska funktionskrav mm.

Holmer är skicklig inom entreprenadhandlingar (systemhandling, förfrågningsunderlag, genhandling, bygghandling, förvaltningshandling) samt ibruktagandebesiktning signal, skydds- och säkerhetsledning (SOS-ledning), signalteknisk säkerhetsgranskning och CAD. Nyligen har han arbetat med signalsystem för det svenska höghastighetsjärnvägsprojektet Ostlänken.

Sven-Ivar Persson, High Speed Rail expert consultant at AFRY
Sven-Ivar Persson

Sven-Ivar Persson

Sven-Ivar Persson arbetar som biträdande teknikansvarig för spårdesign av det svenska höghastighetsjärnvägsprojektet Ostlänken. Han har mer än 25 års erfarenhet av spårdesign från förstudier till detaljerade konstruktioner, inklusive åtta års erfarenhet av markdesign och konstruktion.

Sven-Ivar har varit involverad i uppdrag över hela Sverige, vilket har gett honom bred erfarenhet och stor kompetens inom området. Hans favoritdel av jobbet är att vara en del av utformningen av hållbara transporter för framtiden.

Våra projekt Arrow pointing right

Ostlänken, Stockholm- Linköping, Sverige

AFRY är involverad i planeringen av Ostlänken, som gör det möjligt för människor och varor att resa snabbare genom östra Sverige med tåg. Ostlänken, som för närvarande är under uppbyggnad, kommer att bli en ny dubbelspårig höghastighetsjärnvägslinje som förbinder det större Stockholmsområdet till Linköping. Tågen kommer att kunna köras med hastigheter på cirka 250 km i timmen och transportera passagerare från Stockholm till Linköping på en timme. AFRY har samarbetat med Tyréns i utvecklingen av sträckan mellan kommunerna Södertälje och Trosa, som inkluderar projektering av järnvägsplaner med miljökonsekvensbeskrivning, systemhandlingar och gestaltningsprogram.

Infra-East link - Östlänken, Sweden - railway
East Link

Esbo-Salo-järnväg, Finland

Entimmeståget är en höghastighetsjärnförbindelse mellan Åbo och Helsingfors, Finland. Esbo-Salo-järnvägsprojektet är uppdelat i tre delar och AFRY ansvarar för en del mellan två städer, Lohja och Suomusjärvi. Förutom att leda projektet är AFRY ansvarig för geoteknisk design, järnvägsteknik, tunnlar och broteknik. Varierande topografi inebär utmaningar för konstruktion när järnvägens höjd och placering av tunnlarna kommer att optimeras utifrån kostnad och miljö.

Espoo-Salo train picture
Espoo-Salo

Världens längsta järnvägstunnel, Gotthard Base Tunnel, Schweiz

AFRY har hjälpt till att sammanbinda södra och norra Europa genom de schweiziska alperna via Gotthard Base Tunnel - den längsta järnvägstunneln i världen. Med sina 57 km är tunneln kärnan i den nya transalpina järnvägsaxeln AlpTransit. De två enkelspåriga höghastighetstunnlarna går mellan Erstfeld och Bodio i Schweiz. I samband med planering och konstruktion tillhandahöll AFRY miljötjänster, tunnlar, elektromekanik, järnvägstrafik och ventilation/säkerhet. Projektet omfattade byggandet av en 800m vertikal axel och ett 2 700 m lutande galleri, plus multifunktionsstationer där passager möter bastunneln. Vissa sträckor var särskilt krävande, med mjuk sten under högt tryck.

Railway tunnel
Gotthard Base

World's longest immersed road and rail tunnel, The Fehrmarn Belt tunnel, Denmark

The Fehmarn Belt tunnel will link Denmark to the continent. With its 18 kilometres, the Fehmarn Belt tunnel will be world's longest immersed tunnel for both road and rail. When finished, it will shorten the trip from Copenhagen to Hamburg by 160 km. AFRY and sub-consultants contribute to the tunnel on several levels:

Design of mechanical and electrical systems for communication, HVAC, fire, drainage, power supply, data network, lighting, access control, PA, CCTV, weather surveillance, traffic detection, emergency stations, tolling and ITS. In-house consultancy services for review and provision of in-house resources related to construction management, excluding railway systems and safety.

Infra-Fehmarn Belt tunnel, Denmark - road, rail
Fehrmarn Belt

The longest railway tunnel in the Nordic countries, Follo Line, Norway

The Follo Line is Norway's largest transport project and Nordic region's longest railway tunnel of 19.5 km by far. The Follo Line will give passengers an upgraded and faster public transport route between Skiing Centre and Oslo.

Gjennomslag for Follobanens tunnelboring
Follo Line
Vår kompetens Arrow pointing right

Välj rätt konsult

De färdigheter och erfarenheter som krävs för att genomföra ett projekt för höghastighetsjärnväg är många. Vissa är unika för utmaningen med höga hastigheter, andra avser miljöpåverkan och liknar de vi stöter på när vi bygger järnväg i allmänhet. Det här är några av de kompetenser och färdigheter som krävs - på AFRY har vi dem alla.

Grafik
AFRY har ett unikt erbjudande inom höghastighetsjärnväg

Miljö

 • Geoteknik
 • Inmätning
 • Miljö
 • Drift& Underhåll

Digitala modeller / BIM

 • Modellering och simulering (CFD)
 • BIM 3D+ för järnväg
 • BIM 3D+ för väg
 • BIM 3D+ för konstruktioner
 • Smart drift & underhåll

Väg & Järnväg

 • Spårprojektering
 • Kontaktledning
 • Stationer
 • Signal
 • Kraftförsörjning
 • 50 Hz lågspänning i järnvägssystemet
 • Tele
 • RAMS / LCC
 • Bro
 • Järnvägsanläggningar
 • Bergtunnel
 • El och mekanik
 • Säkerhet och brandsäkerhet

Projektledning

 • Projektledning
 • Byggledning
 • Beställarstöd
Karin Liljegren - Deputy Business Unit Manager Rail
Karin Liljegren
Deputy Business Unit Manager Rail

Intresserad av vårt erbjudande? Kontakta oss!

Kontakta Karin Liljegren

För säljrelaterade förfrågningar, fyll i detta formulär. För övriga frågor, besök våra kontors- och kontaktsidor.