Infra-Buildings, structural building engineering

Industriell byggnation för processindustrin

Vi erbjuder alla tjänster inom industriell byggnation för att stötta kunder inom processindustrin

Vi är din partner för små och stora åtgärder gällande industriell byggnation inom processindustrin. Vi har lokal närvaro och nationell styrka samt globala resurser vid behov och den kapacitet som krävs för byggprojektering inom processindustrin.

Oavsett om du behöver genomföra en kortare förstudie eller en större nybyggnation har vi alla tjänster inom byggteknik för att stötta er i ert projekt, våra byggnadsingenjörer och projektledare kan ge er support genom hela ert industriella byggprojekt. AFRY står för ett samlat engagemang för rollen som huvudkonsult och EPCM-leverantör, eller för mindre insatser med specialister inom exempelvis dynamiska konstruktioner eller sakkunnig stål.

Med en väl utförd projektledning och byggprojektering skapar vi hållbara lösningar genom energi– och kostnadseffektiva attraktiva anläggningar inom processindustrin. Vi jobbar alltid för ett mervärde i era projekt. Genom vår erfarenhet, våra modeller och goda kompetens kan vi säkerställa tid, ekonomi och kvalitet.Vi organiserar allt från logistik, lokalisering via bygglov genom projektering och upphandling till kontrollansvarig och besiktning.

Hos oss finner du bland annat:

 • Arkitekter
 • Besiktningsmän
 • Byggkonstruktörer
 • Byggledare
 • Geotekniker
 • Markprojektörer
 • Projektledare

Exempel på våra tjänster:

 • A/K-projektering (3D)
 • Entreprenadbesiktning
 • Förfrågningsunderlag
 • Förstudier/Utredning/Kalkyl
 • Kontrollansvarig
 • Korrosionsskydd
 • Miljöinventering
 • Projekt- & byggledning
 • Projekteringsledning
Fredrik Wirf - Business Unit Manager Industrial Civil, Process Industries
Fredrik Wirf
Business Unit Manager Industrial Civil, Process Industries

Intresserad av vårt erbjudande? Kontakta oss!

Kontakta Fredrik Wirf

För säljrelaterade förfrågningar, fyll i detta formulär. För övriga frågor, besök våra kontors- och kontaktsidor.