SCM Purchasing man calculating on calculator

Inköp

För att en organisation ska nå dess fulla potential är det viktigt med en väl strukturerad inköpsavdelning. Med rätt kunskap och kontroll är det möjligt att öka värdet genom att reducera kostnader och risker. Oavsett om ert fokus är att genomföra förbättringar eller att fatta beslut om outsourcing, kan strategiska tillvägagångssätt appliceras och rätt beslut tas. För att ta dessa beslut krävs förståelse för leverantörsstruktur och marknad, hur era behov ska definieras, hur förhandlingar genomförs samt underhåll av relationer. 
 
AFRY erbjuder den heltäckande kunskap som krävs för beslut, från förberedelser till implementering. 

Våra erbjudanden

  • Inköpsanalys
  • Kategoristyrning
  • Leverantörssamverkan
  • Outsourcing
Pär Ström
Business Unit Manager, Supply Chain Management

AFRY har åtagit sig att skydda din integritet och dina personuppgifter. Vi behandlar personuppgifter i enlighet med gällande lagar, förordningar och vår integritetspolicy.