Railway tracks and overhead contact lines in a rail station

Järnvägsteknik

AFRYs lösningar inom järnvägsteknik

Smidiga resor förbättrar människors vardag. Kloka järnvägslösningar utgår alltid från behovet hos den som reser eller fraktar gods.

I dagens strävan efter det hållbara samhället spelar järnvägen en avgörande roll. En av de stora utmaningarna är att utveckla och bygga järnväg i pulserande städer där människors vardag och verksamheter måste kunna pågå vid sidan om utbyggnaden. Helhetssyn och dialog blir viktiga ingredienser i projekten.

Järnväg som byggs där människor bor behöver utformas så att ljud och vibrationer minimeras. En ny järnvägsbro ska vara funktionell och estetiskt tilltalande, exempelvis genom att belysas på ett vackert sätt.

Framtidens järnvägsutbyggnad innebär såväl nya höghastighetståg som utveckling och upprustning av hundraåriga system. Innovativa tele- och IT-lösningar liksom spetskunskap om det europagemensamma signalsystemet ERTMS är viktiga byggstenar för att nå målet: att kunden ska uppleva resan som smidig.

Jenny Johansson - Business unit chef Järnväg
Jenny Johansson
Business unit chef Järnväg

Intresserad av vårt erbjudande? Kontakta oss!

Kontakta Jenny Johansson

För säljrelaterade förfrågningar, fyll i detta formulär. För övriga frågor, besök våra kontors- och kontaktsidor.