Infra-Building, climate calculations

Klimatberäkningar

Klimatberäkningar och simuleringar

Inomhusklimat är ett samlingsbegrepp för hur tekniska installationer för värme, ventilation, luft och belysning i en byggnad påverkar oss människor. Sammantaget bidrar de olika delarna till en bra eller dålig innemiljö.

På AFRY jobbar vi med så kallade klimatberäkningar vilket innebär att vi med hjälp av 3D-teknik kan beräkna temperaturskiktningar, föroreningsspridning, tryckförhållanden och luftrörelse i enskilda utrymmen och hela byggnader. Syftet är att hitta de eventuella svaga länkarna i inomhusklimatet samt definiera vilka åtgärder som kan göras för att förbättra innemiljön. Resultatet blir inte bara en bättre miljö för de människor som vistas i byggnaden utan också mer kostnadseffektiva lösningar. 

Björn Qvist
Acting VP and Head of BA Buildings

AFRY har åtagit sig att skydda din integritet och dina personuppgifter. Vi behandlar personuppgifter i enlighet med gällande lagar, förordningar och vår integritetspolicy.