Man wearing virtual reality glasses

Konnektivitet och IoT

Banbrytande lösningar för en uppkopplad värld

På AFRY erbjuder vi multidisciplinära trådlösa teknikutvecklingsteam med kunskaper om radiofrekvenser, kommunikationsprotokoll, digital signalbehandling, energioptimerad analog och digital elektronisk design, inbäddad programvara, mekanisk konstruktion och användarupplevelse.

De nya möjligheterna är oändliga. Allt fler produkter och system blir integrerade i värdeskapande system. De här produkterna och systemen är utformade med integrerade sensorer, kommunikationsplattformar och intelligens som gör det möjligt för dem att interagera med varandra och med oss – användarna.

Användarna kommer att gynnas av effekterna – genom exempelvis bättre åtkomst, lägre kostnader, förbättrad kvalitet, högre servicenivå, bättre innehåll och uppgraderingsbara funktioner.

Vi kan hjälpa dig med den här omvandlingen på ett säkert och hållbart sätt. Och visste du att gamla system eller produkter kan anpassas till nästa konnektivitetsnivå?

Vi stödjer dig med:

  • IoT-anpassning
  • Radiokommunikation, Wi-Fi, Bluetooth, 4G och 5G
  • Sensorsystem
  • Maskininlärning och AI

Peter Ulvros

Sales Manager, Connected Products

Bernt Nilsson

Section Manager, Connected Products

Per Lundberg

Sales Manager, Connected Products West
AFRY contact person generic image

Patric Olsson

Section Manager, Connected Products