Two men standing in a office discussing technical drawings

Krisberedskap

Syftet med en stabsutbildning från AFRY är att skapa trygghet, förtroende och professionalism genom gedigen erfarenhet och beprövade metoder från bland andra Försvarsmakten. Det ger en stab strukturer att arbeta efter och en gemensam plattform att utgå från. Utbildningen erbjuds över hela landet.

Inom krisberedskap stöttar AFRY med:
  • Utbildning stabsmetodik – grundläggande stabstjänst
  • Rollspecifika utbildningar för stabsmedlemmar
  • Övningsplanering, ledning och genomförande (från enklare skrivbordsövningar till mer omfattande genomförande)
  • Stabschefsutbildning och handledning
  • Framtagning och utveckling av styrdokument/stående stabsorder
Tobias Blomqvist
Ansvarig för stabs- och krisledningsutbildning

AFRY har åtagit sig att skydda din integritet och dina personuppgifter. Vi behandlar personuppgifter i enlighet med gällande lagar, förordningar och vår integritetspolicy.