People cycling in a park

Landskapsarkitektur

AFRYs tjänster inom landskapsarkitektur

Vi är en energisk och engagerad grupp av landskapsarkitekter, planarkitekter, stadsplanerare och ekologer, som får stöd och styrka från våra skickliga kollegor inom AFRYs alla kompetensområden. Vårt team, som har unik erfarenhet, inbegriper olika kompetenser och personligheter. På så sätt kan vi bidra med designsinne och kvalitet oavsett vilken utmaning det rör sig om.  

Vi vet att god design är bra för känslan på en plats och bjuder in livet, så att platsens identitet formas och förbättras. Oavsett om det är vackra torg, lekfulla skolor, funktionella gator, värdefulla skogar eller unika parker så brinner vi för att skapa värden som håller över tid. Vi strävar alltid efter att stärka kopplingarna till platsens historia, och samtidigt skapa något nytt som kommer att användas av våra barn och barnbarn under kommande generationer.

Vi skapar inspirerande, distinkta och hållbara platser av alla storlekar, alltid skräddarsydda för att svara mot det lokala sammanhangets unika krav. Vår strategiska förhållningssätt till design skapar inspirerande och levande platser som stärker människors välbefinnande och uppfattning om var de befinner sig. Detta kan ses i samtliga våra projekt, oavsett om det gäller landskapsarkitektur för utbildning, hälsa, infrastruktur, offentliga platser och parker eller bostäder.

Vi tycker om att arbeta nära våra kunder, som innefattar såväl lokala myndigheter som privata fastighetsutvecklare, inom Skandinavien och internationellt. Vi sätter stort värde på våra kunder och skapar en öppen och professionell samarbetsprocess med dem från start till färdigställande.

 

Relaterade projekt